Družba, kultura in literatura nemških govornih področij III

Družba, kultura in literatura nemških govornih področij III

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Leskovec Andrea, prof. dr. Žigon Tanja

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Družba in kultura 3
b) Literatura 3

Družba in kultura 3:
- Zaznavanje lastnega in tujega prostora, stereotipi in predsodki, odnos med domovino in tujino.
- Zgodovinski pregled (Avstrija in Švica) ter pomen in vpliv dogodkov na razvoj v širšem evropskem prostoru.

- Zgodovinski in kulturni razvoj na Slovenskem v 19. in 20. stoletju v luci dogodkov v Habsburški monarhiji oz. Avstro-Ogrski.
- Pregled dolocenih pojavov na podrocju družbe, kulture in umetnosti (likovna umetnost, glasba, arhitektura, film, mediji, gledališce itd.).

Literatura 3:
- Nadaljevanje pregleda književnosti nemško govorecih obmocij: književnost eksila, povojna književnost, sodobna književnost.
- Spremljanje sodobnega dogajanja v književnosti: na podlagi revij, branj, gostovanj, spletnih strani, televizijskih oddaj in filmskih priredb literarnih predlog.