Češka književnost 1. polovice 19. stoletja

Češka književnost 1. polovice 19. stoletja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šnytova Jana

Vsebina

1. Razvoj literarnih zvrsti od narodnega preroda do leta 1848.
2. Primerjava razvoja češke književnosti s slovensko.
3. Ideja oblikovanja modernega naroda, utemeljena na kultivaciji jezika in literature (J. Jungmann).
4. Ideja slovanske vzajemnosti (Ján Kollár, P. J. Šafářik) in recepcija ideje v Sloveniji.
5. Razvoj češkega gledališča in dramatike v prvi polovici 19. stoletja in njegova odvisnost od nemških vzorcev (J. K. Tyl).
6. Češka romantika (K. H. Mácha).
7. Prvi pojavi realizma, t. i. protorealizem.
8. Prvine ljudskega slovstva v literaturi, t. i. poezija odmeva (F. L. Čelakovský), zbiranje pravljic in legend (B. Němcová, K. J. Erben).
9. Pomen češkega novinarstva (K. Havlíček Borovský).