Medjezikovno posredovanje in kultura 1: slovaški jezik

Medjezikovno posredovanje in kultura 1: slovaški jezik

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4