Contrastive analysis in discourse studies and translation = Analyse contrastive de discours et traduction = Kontrastive Diskurzanalyse und Translation

Contrastive analysis in discourse studies and translation = Analyse contrastive de discours et traduction = Kontrastive Diskurzanalyse und Translation

Urednik:
Mojca Schlamberger Brezar, David Limon, Ada Gruntar Jermol
Avtor: Mojca Schlamberger Brezar, David Limon, Ada Gruntar Jermol

Monografija prinaša članke s področja prevodoslovja in
\
prevodoslovno usmerjene kontrastivne analiz v treh jezikih. Razdeljena je v dva
\
dela, v prvem delu so zbrane prevodoslovno usmerjene diskurzivne študije, v
\
drugem delu pa članki o tolmačenju in prevajanju književnosti z različnih
\
prevodoslovnih vidikov. Raziskave temeljijo na veliki količini obdelanega večjezičnega
\
gradiva bodisi v obliki splošno dostopnih korpusov bodisi narejenih v ta namen.
\
Poleg kvantitativne analize podajajo tudi kvalitativne poglede na obravnavano
\
tematiko, kar je še posebej dragoceno za potencialne naslovnike. Glede na
\
trenutno stanje v preučevanju jezika in prevajalski stroki menimo, da je knjiga
\
dragocen prispevek za vse, ki se že ukvarjajo z jezikoslovjem in prevajanjem ali
\
pa se za to usposabljajo. Nikakor ne ponuja enostranskih rešitev za prevodne
\
probleme, spodbuja pa k razmišljanju o njih in podaja nove poglede na tematike,
\
ki so v jezikoslovju in prevodoslovju vedno aktualne. 

Leto izida: 2015

Št. strani: 384

Tip vezave: mehka

ISBN: 978-961-237-804-2

Zbirka: Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje

Redna cena: 15,00 EUR
Nazadnje ogledano
Similar publications
5700

publications

230

authors