Comparative- Historical Word Formation of Slavonic Languages

Comparative- Historical Word Formation of Slavonic Languages

Lectures:30

Seminars:15

Tutorials:15

ECTS credit:5

Lecturer(s): izr. prof. dr. Šekli Matej, red. prof. dr. Snoj Marko, Zaposleni bodoči (za najave)