Polish Literature from Modernism to Postmodernism II

Polish Literature from Modernism to Postmodernism II

Study Cycle: 1

Lectures: 15

Seminars: 0

Tutorials: 30

ECTS credit: 3

Lecturer(s): doc. dr. Rezoničnik Lidija

Prezentacja literatury polskiej drugiej połowy XX wieku z wyszczególnieniem faz jej rozwoju po roku 1956. Omówienie najważniejszych prądów literackich i przypisanie twórców do najistotniejszych kierunków ideowo-estetycznych epoki zarówno w obrębie literatury krajowej, jak i emigracyjnej. Oświetlenie związku między literaturą i realiami społeczno-politycznymi oraz będącej ich konsekwencją specyficznej recepcji i roli literatury. Uwypuklenie zjawiska stopniowego modyfikowania się form dyskursu literackiego oraz przekształcania podstawowych gatunków literackich w kolejnych fazach rozwoju powojennego modernizmu i postmodernizmu.