Bachelor's Thesis

Bachelor's Thesis

Study Cycle: 1

Lectures: 0

Seminars: 0

Tutorials: 0

ECTS credit: 4

Lecturer(s): doc. dr. Rezoničnik Lidija, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

a) Język polski
b) Literatura polska

Studenci wybierają spośród proponowanych treści programowych jeden z profili: językoznawczy lub literaturoznawczy. Tematy prac są dokładnie omawiane w ramach wybranego seminarium dyplomowego, podczas którego studenci poznają również podstawowy aparat metodologiczny umożliwiający przygotowanie pracy. Studenci przygotowują swoje prace naukowo-badawcze przez dwa semestry, pracując samodzielnie pod kierunkiem opiekuna naukowego. W semestrze piątym na seminarium dyplomowym, w semestrze szóstym podczas indywidualnych konsultacji z promotorem i ew. kopromotorem pracy.

Z literaturą do części metodologicznej studenci zapoznają się na seminarium dyplomowym. Literaturę do pracy licencjackiej ustala się indywidualnie pod kątem jej tematu i tytułu.