Polish Drama

Polish Drama

Study Cycle: 2

Lectures: 30

Seminars: 0

Tutorials: 15

ECTS credit: 5

Lecturer(s): doc. dr. Rezoničnik Lidija

Gatunkowa specyfikacja twórczości dramaturgicznej i jej roli w rozwoju literatury narodowej. Określenie relacji między teatrem jako instytucją kulturalną i rzeczywistością społeczną. Przegląd etapów rozwoju dramaturgii polskiej w korelacji ze specyficznymi cechami polskiego procesu historycznoliterackiego, rola dramaturgii w poszukiwaniach nowego wyrazu artystycznego, począwszy od oświecenia i romantyzmu. Adaptacja prądów zachodnioeuropejskich i odnowa teatru w okresie Młodej Polski (S. Wyspiański) oraz oddziaływanie międzywojennych kierunków awangardowych (S. I. Witkiewicz). Wariant modernistycznych poszukiwań w twórczości Gombrowicza, groteska i absurd w powojennej dramaturgii polskiej (S. Mrożek, T. Różewicz, T. Kantor). Rozwój polskiej dramaturgii powojennej w kraju i na emigracji, nowoczesna dramaturgia polska oraz jej tematyczno-ideowe innowacje.