Polish Contemporary Novel

Polish Contemporary Novel

Study Cycle: 2

Lectures: 30

Seminars: 0

Tutorials: 15

ECTS credit: 4

Lecturer(s): doc. dr. Rezoničnik Lidija

Cechy gatunkowe powieści, jej rola w rozwoju literatury narodowej i powiązania z rzeczywistością społeczną.
Przegląd faz rozwojowych powieści w kontekście specyfiki polskiego procesu historyczno-literackiego i jego rola w poszukiwaniu nowych środków wyrazu, począwszy od Młodej Polski. Opozycja wobec tradycyjnego (zachodnioeuropejskiego) typu powieści (S. I. Witkiewicz), modernistyczne poszukiwania związane ze statusem podmiotu literackiego w prozie modernistycznej i stosunkiem do rzeczywistości (B. Schulz, W. Gombrowicz,).
Powojenny rozwój powieści w kraju i na emigracji, współczesna polska powieść i innowacyjność jej formy. Problem schyłkowych postaci modernizmu i szerzenie się poetyki postmodernizmu w ostatnim dwudziestoleciu XX w. Motywy, tematyka i kompozycja współczesnej powieści.