Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni nepedagoški študijski program Češki jezik in književnost

Content

Diplomantke in diplomanti prvostopenjskega dvopredmetnega univerzitetnega študijskega programa Češki jezik in književnost pridobijo znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljne za profil dvopredmetnega diplomanta/tke češkega jezika in književnosti in so zaradi svoje dvopredmetnosti posebno usposobljeni za fleksibilno uporabo pridobljenih znanj v različnih situacijah in v interdisciplinarnem transferu. S konceptom programa spodbujamo dejavnejše in ustvarjalnejše sodelovanje študentov in študentk ter razvijamo višjo stopnjo besedilne kritičnosti, samokritičnosti do lastnega delovanja in medkulturne presoje.

Program je zasnovan na načelih študija sodobnega jezika in književnosti, ki je poleg poglobljenega poznavanja jezikovnega, književnega in kulturnega izročila usmerjen v oblikovanje vednosti o sodobnih duhovnih in miselnih tokovih. Književno in širše kulturno izročilo študentje spoznavajo v razvojnem procesu, ki je uvrščen v širši evropski kontekst, obenem pa osvetljuje tudi povezave s slovenskim prostorom in zgodovinsko zavestjo. Jezikovni del študijskega programa omogoča študentom temeljno poznavanje jezikovnih ravni, obenem pa ga z upoštevanimi načeli uporabne lingvistike pripravlja na različne vrste prevajanja, s pridobljenimi teoretičnimi osnovami pa tudi za poglobljeni študij na drugi stopnji.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Culture, Civilization and Early Literature 30 0 30 0 4 letni
Czech in Practice 1/1 0 0 90 0 4 zimski
Czech in Practice 1/2 0 0 90 0 4 letni
The Basics of the Slovenian language for Students of Western Slavic Languages 0 30 0 0 3 letni
Contemporary Czech Language (Phonetics and Phonology) 15 0 30 0 4 zimski
Contemporary Czech Language 2 (Morphology 1) 30 0 15 0 4 letni
Introduction to Linguistic Studies 30 0 0 0 3 zimski
Introduction to Literature Studies 30 0 30 0 4 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Czech Literature of the 1st half of the 19th Century 30 0 30 0 4 zimski
Czech Literature of the 2nd half of the 19th Century 30 0 15 0 4 letni
Czech in Practice 2/1 0 0 60 0 4 zimski
Czech in Practice 2/2 0 0 60 0 4 letni
Contemporary Czech Language 3 (Morphology 2) 30 0 15 0 4 zimski
Contemporary Czech Language 4 (Syntax) 30 0 30 0 4 letni
Introduction to Slavistic Studies 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Second Slavic Language – Polish 0 0 60 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Slovak Language 0 0 60 0 3 zimski
3. Year P S V D KT Semester
Czech Literature of the 1st half of the 19th Century 30 0 30 0 4 zimski
Czech Literature of the 2nd half of the 19th Century 30 0 15 0 4 letni
Bachelor's Thesis 0 0 0 0 3 letni
Czech in Practice 3/1 0 0 60 0 3 zimski
Czech in Practice 3/2 0 0 60 0 3 letni
Contemporary Czech Language 5 (Lexicology) 15 15 0 0 4 letni
Theory of Translation 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 1 3
Elective subjects 2 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Bachelor's Seminar – Linguistics 0 30 0 0 3 zimski
Bachelor's Seminar – Literature 0 30 0 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Social Dimensions of Slovene Language 30 0 0 0 3 zimski
Southern Slavic Societies and Cultures 1 0 0 60 0 3 zimski
Southern Slavic Societies and Cultures 2 0 0 60 0 3 letni
Cultural History of the Western Slavs 30 0 0 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Bulgarian Language 0 0 60 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Croatian and Serbian Language 0 0 60 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Macedonian Language 0 0 60 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Russian Language 0 0 60 0 3 zimski
Survey of Russian Cultural History 30 0 0 0 3 zimski
Overview of the History of Slavonic Comparative Linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Old Church Slavonic – Verbal Morphology 30 0 0 0 3 zimski

Staff