Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Polonistika

Content

Prvostopenjski program Polonistika daje diplomantom/diplomantkam zmožnosti medkulturnega jezikovnega posredovanja, zagotavlja jim znanja, ki po uveljavljenih mednarodnih standardih veljajo kot temeljna za profil diplomiranega/ne polonista/ke in ga/jo usposabljajo za funkcionalno uporabo znanj s področja poljskega jezika, književnosti, kulture, zgodovine in njune vloge v srednjeevropskem prostoru, v različnih panogah na trgu dela, obenem mu zagotavlja teoretične in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov ter ga uvajajo v osnove raziskovanja. Pridobljeno znanje diplomant lahko poglablja na drugi stopnji študija.

Diplomant/ka polonistike si pridobi kompetence za neposredno zaposlitev na najširšem področju delovanja javnega sektorja ter v javnih in zasebnih podjetjih.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Phonetics and Phonology of Polish Language 15 0 30 0 4 zimski
Polish in Practice I – Culture and Civilization, Conversation 1 0 0 90 0 4 zimski
Polish in Practice I – Culture and Civilization, Conversation 2 0 0 90 0 4 letni
Morphology of Polish Language I 30 0 30 0 4 letni
The Basics of the Slovenian language for Students of Western Slavic Languages 0 30 0 0 3 letni
Themes from Old Polish Literature 15 0 30 0 4 letni
Introduction to Linguistic Studies 30 0 0 0 3 zimski
Introduction to Literature Studies 30 0 30 0 4 zimski
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Češki jezik in književnost
Phonetics and Phonology of Polish Language 15 0 30 0 4 zimski
Polish in Practice I – Culture and Civilization, Conversation 1 0 0 90 0 4 zimski
Polish in Practice I – Culture and Civilization, Conversation 2 0 0 90 0 4 letni
Morphology of Polish Language I 30 0 30 0 4 letni
Themes from Old Polish Literature 15 0 30 0 4 letni
Elective subjects 1 6
Outside elective subjects 4
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Social Dimensions of Slovene Language 30 0 0 0 3 zimski
Southern Slavic Societies and Cultures 1 0 0 60 0 3 zimski
Southern Slavic Societies and Cultures 2 0 0 60 0 3 letni
Elective Second Slavonic Language - Bulgarian Language 0 0 60 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Croatian and Serbian Language 0 0 60 0 3 celoletni
Elective Second Slavonic Language - Macedonian Language 0 0 60 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Russian Language 0 0 60 0 3 zimski
Motives and Themes in Slovene Literature 30 0 0 0 3 zimski
Survey of Russian Cultural History 30 0 0 0 3 zimski
Overview of the History of Slavonic Comparative Linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Old Church Slavonic – Verbal Morphology 30 0 0 0 3 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Cultural History of the Western Slavs 30 0 0 0 3 zimski
Polish in Practice II – Culture and Civilization, Conversation 3 0 0 60 0 3 zimski
Polish in Practice II – Culture and Civilization, Conversation 4 0 0 60 0 3 letni
Morphology of Polish Language II 30 0 30 0 4 zimski
Polish Literature from Modernism to Postmodernism I 30 0 30 0 4 zimski
Polish Literature from Modernism to Postmodernism II 15 0 30 0 3 letni
Syntax and Stylistics of Polish Language 30 0 30 0 4 letni
Introduction to Slavistic Studies 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 1 3
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Češki jezik in književnost
Cultural History of the Western Slavs 30 0 0 0 3 zimski
Polish in Practice II – Culture and Civilization, Conversation 3 0 0 60 0 3 zimski
Polish in Practice II – Culture and Civilization, Conversation 4 0 0 60 0 3 letni
Morphology of Polish Language II 30 0 30 0 4 zimski
Polish Literature from Modernism to Postmodernism I 30 0 30 0 4 zimski
Polish Literature from Modernism to Postmodernism II 15 0 30 0 3 letni
Syntax and Stylistics of Polish Language 30 0 30 0 4 letni
Elective subjects 2 9
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Elective Second Slavonic Language - Czech Language 0 0 60 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Slovak Language 0 0 60 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Social Dimensions of Slovene Language 30 0 0 0 3 zimski
Southern Slavic Societies and Cultures 1 0 0 60 0 3 zimski
Southern Slavic Societies and Cultures 2 0 0 60 0 3 letni
Elective Second Slavonic Language - Bulgarian Language 0 0 60 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Croatian and Serbian Language 0 0 60 0 3 celoletni
Elective Second Slavonic Language - Macedonian Language 0 0 60 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Russian Language 0 0 60 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Slovak Language 0 0 60 0 3 zimski
Motives and Themes in Slovene Literature 30 0 0 0 3 zimski
Survey of Russian Cultural History 30 0 0 0 3 zimski
Overview of the History of Slavonic Comparative Linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Old Church Slavonic – Verbal Morphology 30 0 0 0 3 zimski
3. Year P S V D KT Semester
Bachelor's Thesis 0 0 0 0 4 letni
Lexicology 15 15 0 0 4 letni
Polish in Practice III – Culture and Civilization, Conversation 5 0 0 60 0 3 zimski
Polish in Practice III – Culture and Civilization, Conversation 6 0 0 60 0 3 letni
Polish Literature from Modernism to Postmodernism I 30 0 30 0 4 zimski
Polish Literature from Modernism to Postmodernism II 15 0 30 0 3 letni
Theory of Translation 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 1 3
Elective subjects 2 3
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Češki jezik in književnost
Bachelor's Thesis 0 0 0 0 4 letni
Lexicology 15 15 0 0 4 letni
Polish in Practice III – Culture and Civilization, Conversation 5 0 0 60 0 3 zimski
Polish in Practice III – Culture and Civilization, Conversation 6 0 0 60 0 3 letni
Polish Literature from Modernism to Postmodernism I 30 0 30 0 4 zimski
Polish Literature from Modernism to Postmodernism II 15 0 30 0 3 letni
Elective subjects 3 3
Elective subjects 4 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Bachelor's Seminar – Linguistics 0 30 0 0 3 zimski
Bachelor's Seminar – Literature 0 30 0 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Southern Slavic Societies and Cultures 1 0 0 60 0 3 zimski
Southern Slavic Societies and Cultures 2 0 0 60 0 3 letni
Elective Second Slavonic Language - Bulgarian Language 0 0 60 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Croatian and Serbian Language 0 0 60 0 3 celoletni
Elective Second Slavonic Language - Macedonian Language 0 0 60 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Russian Language 0 0 60 0 3 zimski
Motives and Themes in Slovene Literature 30 0 0 0 3 zimski
Survey of Russian Cultural History 30 0 0 0 3 zimski
Overview of the History of Slavonic Comparative Linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Old Church Slavonic – Verbal Morphology 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Bachelor's Seminar – Linguistics 0 30 0 0 3 zimski
Bachelor's Seminar – Literature 0 30 0 0 3 zimski
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Social Dimensions of Slovene Language 30 0 0 0 3 zimski
Southern Slavic Societies and Cultures 1 0 0 60 0 3 zimski
Southern Slavic Societies and Cultures 2 0 0 60 0 3 letni
Elective Second Slavonic Language - Bulgarian Language 0 0 60 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Croatian and Serbian Language 0 0 60 0 3 celoletni
Elective Second Slavonic Language - Macedonian Language 0 0 60 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Russian Language 0 0 60 0 3 zimski
Motives and Themes in Slovene Literature 30 0 0 0 3 zimski
Survey of Russian Cultural History 30 0 0 0 3 zimski
Overview of the History of Slavonic Comparative Linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Old Church Slavonic – Verbal Morphology 30 0 0 0 3 zimski

Staff