Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Primerjalno slovansko jezikoslovje

Content

Cilj prvostopenjskega univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa Primerjalno slovansko jezikoslovje je ponuditi širok in raznolik študijski program, ki bo študentom/študentkam omogočil, da bodo slovanski svet in slovenstvo znotraj njega razumeli kot pomemben del evropskega kulturnega prostora ter ga znali umestiti v evropsko kulturno stvarnost tako iz zgodovinske kot tudi iz sodobne perspektive.  

Absolventi na teoretični ravni usvojijo splošne kompetence s področja zgodovinskega in tipološkega primerjalnega jezikoslovja slovanskih jezikov ter slovanske filologije in kulturologije sploh. Na uporabni ravni so slušatelji zmožni strokovnega jezikoslovnega, filološkega ukvarjanja z več slovanskimi jeziki v različnih časovnih obdobjih ter praktične uporabe in aktivne komunikacije v dveh sodobnih slovanskih jezikih. 

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Modern Russian Language I/1-2 - Practical Course for other than students of Russian Language and Literature 0 0 60 0 3 zimski
Overwiev of the methods of Historical Linguistics 30 15 15 0 5 zimski
Overwiev of the Oldest (Church-)Slavonic texts 30 15 0 0 4 zimski
Overview of the History of Slavonic Comparative Linguistics 30 15 15 0 5 zimski
Comparative-Historical Morphology of Slavonic Languages 30 15 15 0 5 letni
Seminar from Cyrillic Graphics 0 30 0 0 3 letni
Introduction to Slavic Philology 30 30 0 0 3 zimski
Intrduction to Slavic Syntax 30 15 0 0 4 letni
2. Year P S V D KT Semester
Historical Phonetics of Indo-European Languages I 30 0 30 0 3 zimski
Historical Phonetics of Indo-European Languages II 30 0 30 0 3 letni
Modern Russian Language I/3-4 Practical Course for other than students of Russian Language and Literature 0 0 60 0 3 celoletni
Overwiev and developement of Slavonic fonts 30 15 0 0 4 letni
Overwiev of the Oldest (Church-)Slavonic texts 30 15 0 0 4 zimski
Overview of the History of Slavonic Comparative Linguistics 30 15 15 0 5 zimski
Comparative-Historical Morphology of Slavonic Languages 30 15 15 0 5 letni
Old Church Slavonic – Verbal Morphology 30 15 0 0 4 zimski
Intrduction to Slavic Syntax 30 15 0 0 4 letni
Elective subjects 1 3
Outside elective subjects 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Practical Course in a Modern Slavonic Language II: Modern Czech Language 1-2 0 0 60 0 3 letni
Practical Course in a Modern Slavonic Language II: Modern Bulgarian Language 1-2 0 0 60 0 3 letni
Practical Course in a Modern Slavonic Language II: Modern Croatian and Serbian Language 1-2 0 0 60 0 3 letni
Practical Course in a Modern Slavonic Language II: Macedonian 1-2 30 0 30 0 3 letni
Practical Course in a Modern Slavonic Language II: Modern Polish Language 1-2 0 0 60 0 3 letni
Practical Course in a Modern Slavonic Language III: Slovak 1–2 0 0 60 0 3 letni
3. Year P S V D KT Semester
Overwiev and developement of Slavonic fonts 30 15 0 0 4 letni
Overwiev of the Oldest (Church-)Slavonic texts 30 15 0 0 4 zimski
Overview of the History of Slavonic Comparative Linguistics 30 15 15 0 5 zimski
Comparative-Historical Morphology of Slavonic Languages 30 15 15 0 5 letni
Old Church Slavonic – Verbal Morphology 30 15 0 0 4 zimski
Structure of Russian Language - Morphology 0 0 0 0 3
Structure of Russian Language - Morphology II 0 0 0 0 3
Intrduction to Slavic Syntax 30 15 0 0 4 letni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Practical Course in a Modern Slavonic Language II: Modern Czech Language 3-4 0 0 60 0 3 letni
Practical Course in a Modern Slavonic Language II: Modern Croatian and Serbian Language 3-4 0 0 60 0 3 letni
Practical Course in a Modern Slavonic Language II: Macedonian 3–4 30 0 30 0 3 letni
Practical Course in a Modern Slavonic Language II: Modern Polish Language 3-4 0 0 60 0 3 letni
Practical Course in a Modern Slavonic Language III: Slovak 3–4 0 0 60 0 3 letni
Practical Course in a Modern Slavonic Language II: Modern Bolgarian Language 3-4 0 0 60 0 3 letni
Slovebian Historical Phonetics with Akcent 0 0 0 0 3
History of Russian Language I 0 0 0 0 3

Staff