Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Rusistika

Content

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Rusistika je zasnovan interdisciplinarno, njegov temeljni cilja pa je zagotavljati diplomantom teoretične in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov, uvesti diplomante v osnove raziskovanja ter jim hkrati omogočiti poglabljanje pridobljenega znanja na drugi stopnji.

Diplomanti prvostopenjskega UN študijskega programa Rusistika bodo pridobili znanja in jezikovne, kulturološke in literarne kompetence, ki jih bodo koristno uporabili na trgu dela, hkrati pa jim bodo omogočale nadaljnje izobraževanje.

S programom diplomanti pridobijo kompetence za manj zahtevne zaposlitve na najširšem področju delovanja javnega sektorja ter javnih in zasebnih podjetij, pridobljena znanja in sposobnosti pa zagotavljajo uspešno in ustvarjalno delo.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Modern Russian Language I - Practical Course 0 0 240 0 11 celoletni
Survey of Russian Cultural History 30 0 0 0 3 zimski
Russian Literature - the Era of Classicism and Romanticism 30 0 0 0 3 letni
Structure of Russian Language - Phonetics and Phonology 30 0 0 0 3 zimski
Structure of Russian Language - Morphology I 30 0 0 0 3 letni
Introduction to Slavonic Linguistics 30 0 0 0 3 letni
Introduction to the Study of Russian Literature 30 0 0 0 4 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Literary Theory 30 0 0 0 3 letni
Modern Russian Language II - Practical Course 0 0 240 0 11 celoletni
Russian Literature - the Era of Realism 30 30 0 0 4 zimski
Seminar on the History of Russian Culture 0 30 0 0 3 letni
Old Church Slavonic 30 0 0 0 3 zimski
Structure of Russian Language - Morphology II (Verb) 30 0 0 0 3 zimski
Structure of Russian Language - Syntax 30 0 0 0 3 letni
3. Year P S V D KT Semester
Linguistic Norms and Standard Russian 30 0 0 0 3 letni
Russian Literature - the Era of Symbolism and Post-Symbolism 30 30 0 0 3 letni
Seminar on the 20th and 21st Century Russian Culture 0 30 0 0 3 zimski
Structure of Russian Language - Lexicology and Phraseology 30 0 60 0 6 zimski
Structure of Russian Language - Grammar Overview 0 0 30 0 3 letni
History of Russian Language 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 1 3
Elective subjects 2 3
Outside elective subjects 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Seminar – Old Church Slavonic 0 30 0 0 3 letni
Conversation tutorials 0 0 30 0 3 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Linguistic Seminar 0 30 0 0 3 letni
Literary Seminar 0 30 0 0 3 letni

Staff