Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program Slovakistika

Content

Diplomantke in diplomanti prvostopenjskih dvopredmetnih univerzitetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in tako tudi z drugimi področji. Transfer znanja iz enega področja na drugega spodbuja fleksibilno uporabo pridobljenih znanj v različnih situacijah. Dvopredmetnost pospešuje sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanja, metodologije, razumevanja strokovnih metod, pristopov in procesov. Cilj dvopredmetnih programov je usposobiti diplomant/ke za nove kompetence na podlagi razumevanja in povezovanja različnih vidikov predmetno specifičnega znanja. Širši družbeni interes dvopredmetnih programov je povečanje zaposljivosti diplomantov, kar sledi iz njihovega obvladovanja oz. poznavanja dveh strokovnih področij; usmerjenost v interdisciplinarno reševanje problemov zvišuje njihove možnosti na trgu delu.

Diplomantke in diplomanti prvostopenjskega dvopredmetnega univerzitetnega študijskega programa Slovakistika pridobijo splošne jezikovne, literarne, kulturne in kontrastivne besedilne kompetence v slovenščini in slovaščini ter dodatne kompetence pri obveznem izbirnem drugem slovanskem jeziku (češki jezik, poljski jezik, ruski jezik itd.). To pomeni, da so po končanem študiju sposobni kompetentno pisno in ustno komunicirati v slovenščini in slovaščini ter ustno pri drugem slovanskem jeziku. Diplomirani strokovnjaki za slovaški jezik in književnost tako lahko delujejo na različnih področjih gospodarstva, predvsem v javnih in državnih službah ter kulturnih ustanovah, ki imajo veliko stikov s tujino in mednarodni krog strank.

Gre za interdisciplinaren univerzitetni študijski program, ki zagotavlja diplomantom teoretične in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov, uvaja diplomante v osnove raziskovanja ter hkrati omogoča poglabljanje pridobljenega znanja na drugi stopnji.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Phonetics and Phonology 15 0 15 0 4 zimski
Culture, Civilization and Early Literature 30 0 30 0 4 letni
Slovak in Practice I/1 0 0 90 0 4 zimski
Slovak in Practice I/2 0 0 90 0 4 letni
Morphology 1 30 0 15 0 4 letni
The Basics of the Slovenian language for Students of Western Slavic Languages 0 30 0 0 3 letni
Introduction to Linguistic Studies 30 0 0 0 3 zimski
Introduction to Literature Studies 30 0 30 0 4 zimski
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Češki jezik in književnost
Phonetics and Phonology 15 0 15 0 4 zimski
Slovak in Practice I/1 0 0 90 0 4 zimski
Slovak in Practice I/2 0 0 90 0 4 letni
Morphology 1 30 0 15 0 4 letni
Elective subjects 1 6
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Polonistika
Phonetics and Phonology 15 0 15 0 4 zimski
Culture, Civilization and Early Literature 30 0 30 0 4 letni
Slovak in Practice I/1 0 0 90 0 4 zimski
Slovak in Practice I/2 0 0 90 0 4 letni
Morphology 1 30 0 15 0 4 letni
Elective subjects 2 15
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Social Dimensions of Slovene Language 30 0 0 0 3 zimski
Southern Slavic Societies and Cultures 1 0 0 60 0 3 zimski
Southern Slavic Societies and Cultures 2 0 0 60 0 3 letni
Cultural History of the Western Slavs 30 0 0 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Bulgarian Language 0 0 60 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Croatian and Serbian Language 0 0 60 0 3 celoletni
Elective Second Slavonic Language - Macedonian Language 0 0 60 0 3 celoletni
Elective Second Slavonic Language - Russian Language 0 0 60 0 3 zimski
Motives and Themes in Slovene Literature 30 0 0 0 3 zimski
Survey of Russian Cultural History 30 0 0 0 3 zimski
Overview of the History of Slavonic Comparative Linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Old Church Slavonic – Verbal Morphology 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Social Dimensions of Slovene Language 30 0 0 0 3 zimski
Southern Slavic Societies and Cultures 1 0 0 60 0 3 zimski
Southern Slavic Societies and Cultures 2 0 0 60 0 3 letni
Elective Second Slavonic Language - Bulgarian Language 0 0 60 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Croatian and Serbian Language 0 0 60 0 3 celoletni
Elective Second Slavonic Language - Macedonian Language 0 0 60 0 3 celoletni
Elective Second Slavonic Language - Russian Language 0 0 60 0 3 zimski
Motives and Themes in Slovene Literature 30 0 0 0 3 zimski
Survey of Russian Cultural History 30 0 0 0 3 zimski
Overview of the History of Slavonic Comparative Linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Old Church Slavonic – Verbal Morphology 30 0 0 0 3 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Lexicology 15 0 15 0 4 letni
Slovak in Practice II/1 0 0 60 0 4 zimski
Slovak in Practice II/2 0 0 60 0 4 letni
Morphology II 30 0 15 0 4 zimski
Slovak Literature of the 1st half of the 19th Century 30 0 15 0 4 zimski
Slovak Literature of the 2nd half of the 19th Century 30 0 15 0 4 letni
Introduction to Slavistic Studies 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 1 3
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Češki jezik in književnost
Lexicology 15 0 15 0 4 letni
Slovak in Practice II/1 0 0 60 0 4 zimski
Slovak in Practice II/2 0 0 60 0 4 letni
Morphology II 30 0 15 0 4 zimski
Slovak Literature of the 1st half of the 19th Century 30 0 15 0 4 zimski
Slovak Literature of the 2nd half of the 19th Century 30 0 15 0 4 letni
Elective subjects 2 9
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Polonistika
Lexicology 15 0 15 0 4 letni
Slovak in Practice II/1 0 0 60 0 4 zimski
Slovak in Practice II/2 0 0 60 0 4 letni
Morphology II 30 0 15 0 4 zimski
Slovak Literature of the 1st half of the 19th Century 30 0 15 0 4 zimski
Slovak Literature of the 2nd half of the 19th Century 30 0 15 0 4 letni
Elective subjects 3 9
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Elective Second Slavonic Language - Czech Language 0 0 60 0 3 celoletni
Second Slavic Language – Polish 0 0 60 0 3 celoletni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Social Dimensions of Slovene Language 30 0 0 0 3 zimski
Southern Slavic Societies and Cultures 1 0 0 60 0 3 zimski
Southern Slavic Societies and Cultures 2 0 0 60 0 3 letni
Cultural History of the Western Slavs 30 0 0 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Bulgarian Language 0 0 60 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Croatian and Serbian Language 0 0 60 0 3 celoletni
Elective Second Slavonic Language - Macedonian Language 0 0 60 0 3 celoletni
Elective Second Slavonic Language - Russian Language 0 0 60 0 3 zimski
Second Slavic Language – Polish 0 0 60 0 3 celoletni
Motives and Themes in Slovene Literature 30 0 0 0 3 zimski
Survey of Russian Cultural History 30 0 0 0 3 zimski
Overview of the History of Slavonic Comparative Linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Old Church Slavonic – Verbal Morphology 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Social Dimensions of Slovene Language 30 0 0 0 3 zimski
Southern Slavic Societies and Cultures 1 0 0 60 0 3 zimski
Southern Slavic Societies and Cultures 2 0 0 60 0 3 letni
Elective Second Slavonic Language - Bulgarian Language 0 0 60 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Czech Language 0 0 60 0 3 celoletni
Elective Second Slavonic Language - Croatian and Serbian Language 0 0 60 0 3 celoletni
Elective Second Slavonic Language - Macedonian Language 0 0 60 0 3 celoletni
Elective Second Slavonic Language - Russian Language 0 0 60 0 3 zimski
Motives and Themes in Slovene Literature 30 0 0 0 3 zimski
Survey of Russian Cultural History 30 0 0 0 3 zimski
Overview of the History of Slavonic Comparative Linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Old Church Slavonic – Verbal Morphology 30 0 0 0 3 zimski
3. Year P S V D KT Semester
Bachelor's Thesis 0 0 0 0 3 letni
Lexicology 15 0 15 0 4 letni
Slovak in Practice III/1 0 0 60 0 3 zimski
Slovak in Practice III/2 0 0 60 0 3 letni
Slovak Literature of the 1st half of the 19th Century 30 0 15 0 4 zimski
Slovak Literature of the 2nd half of the 19th Century 30 0 15 0 4 letni
Theory of Translation 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 1 3
Elective subjects 2 3
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Češki jezik in književnost
Bachelor's Thesis 0 0 0 0 3 letni
Lexicology 15 0 15 0 4 letni
Slovak in Practice III/1 0 0 60 0 3 zimski
Slovak in Practice III/2 0 0 60 0 3 letni
Slovak Literature of the 1st half of the 19th Century 30 0 15 0 4 zimski
Slovak Literature of the 2nd half of the 19th Century 30 0 15 0 4 letni
Elective subjects 3 3
Elective subjects 4 6
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Polonistika
Bachelor's Thesis 0 0 0 0 3 letni
Lexicology 15 0 15 0 4 letni
Slovak in Practice III/1 0 0 60 0 3 zimski
Slovak in Practice III/2 0 0 60 0 3 letni
Slovak Literature of the 1st half of the 19th Century 30 0 15 0 4 zimski
Slovak Literature of the 2nd half of the 19th Century 30 0 15 0 4 letni
Elective subjects 5 3
Elective subjects 6 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Southern Slavic Societies and Cultures 1 0 0 60 0 3 zimski
Southern Slavic Societies and Cultures 2 0 0 60 0 3 letni
Cultural History of the Western Slavs 30 0 0 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Bulgarian Language 0 0 60 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Croatian and Serbian Language 0 0 60 0 3 celoletni
Elective Second Slavonic Language - Macedonian Language 0 0 60 0 3 celoletni
Elective Second Slavonic Language - Russian Language 0 0 60 0 3 zimski
Survey of Russian Cultural History 30 0 0 0 3 zimski
Overview of the History of Slavonic Comparative Linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Old Church Slavonic – Verbal Morphology 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Graduation Seminar from Linguistics 0 30 0 0 3 zimski
Bachelor's Seminar – Literature 0 30 0 0 3 zimski
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Graduation Seminar from Linguistics 0 30 0 0 3 zimski
Bachelor's Seminar – Literature 0 30 0 0 3 zimski
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Social Dimensions of Slovene Language 30 0 0 0 3 zimski
Southern Slavic Societies and Cultures 1 0 0 60 0 3 zimski
Southern Slavic Societies and Cultures 2 0 0 60 0 3 letni
Cultural History of the Western Slavs 30 0 0 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Bulgarian Language 0 0 60 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Croatian and Serbian Language 0 0 60 0 3 celoletni
Elective Second Slavonic Language - Macedonian Language 0 0 60 0 3 celoletni
Elective Second Slavonic Language - Russian Language 0 0 60 0 3 zimski
Second Slavic Language – Polish 0 0 60 0 3 celoletni
Motives and Themes in Slovene Literature 30 0 0 0 3 zimski
Survey of Russian Cultural History 30 0 0 0 3 zimski
Overview of the History of Slavonic Comparative Linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Old Church Slavonic – Verbal Morphology 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 5 P S V D KT Semester
Graduation Seminar from Linguistics 0 30 0 0 3 zimski
Bachelor's Seminar – Literature 0 30 0 0 3 zimski
Elective subjects 6 P S V D KT Semester
Social Dimensions of Slovene Language 30 0 0 0 3 zimski
Southern Slavic Societies and Cultures 1 0 0 60 0 3 zimski
Southern Slavic Societies and Cultures 2 0 0 60 0 3 letni
Elective Second Slavonic Language - Bulgarian Language 0 0 60 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Czech Language 0 0 60 0 3 celoletni
Elective Second Slavonic Language - Croatian and Serbian Language 0 0 60 0 3 celoletni
Elective Second Slavonic Language - Macedonian Language 0 0 60 0 3 celoletni
Elective Second Slavonic Language - Russian Language 0 0 60 0 3 zimski
Motives and Themes in Slovene Literature 30 0 0 0 3 zimski
Survey of Russian Cultural History 30 0 0 0 3 zimski
Overview of the History of Slavonic Comparative Linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Old Church Slavonic – Verbal Morphology 30 0 0 0 3 zimski

Staff