Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slavistiko

Drugostopenjski magistrski pedagoški dvopredmetni študijski program Polonistika

Content

Drugostopenjski magistrski pedagoški program Polonistika je zasnovan kot nadgradnja prvostopenjskega programa in omogoča pridobitev poglobljenega znanja, usposobljenosti ali zmožnosti, ki ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam magistra/ice polonistike, pripravljenega/e za učiteljski (profesorski) poklic. Z drugostopenjskim pedagoškim programom si diplomanti polonistike pridobijo široko in temeljno humanistično izobrazbo tako na teoretični kot uporabni ravni, poglobljeno znanje na področju poljske zgodovine, književnosti, kulture in predvsem specifična filološka znanja s področja glotodidaktike oz. poučevanja poljščine. Kombinacija humanističnih znanj s pedagoškimi omogoča diplomantom učinkovito posredovanje znanja v okviru izobraževalnih ustanov vseh tipov ter delovanje na področjih, kjer je zahtevana pedagoška usposobljenost oz. znanje s področja jezikovnega izobraževanja.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Practical Polish for Teachers I 0 0 60 0 3 zimski
Practical Polish for Teachers II 0 0 60 0 3 letni
Linguistic Culture 15 0 30 0 3 zimski
Pedagogy 30 10 5 0 3 zimski
Polish Contemporary Novel 30 0 15 0 3 zimski
Elective subjects 1 3
Elective subjects 2 3
Elective subjects 3 3
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Practical Polish for Teachers I 0 0 60 0 3 zimski
Practical Polish for Teachers II 0 0 60 0 3 letni
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Bases of Philosophy and Humanities 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Interpretation of Literary Texts: Slovak short prose (20th century) 15 0 0 0 3 letni
Selected Chapters from Czech, Polish and Slovak linguistics 15 15 0 0 3 letni
Literary Discourse in 20th Century Western Slavic Literatures 0 0 0 0 3
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Polish Drama 15 0 15 0 3 zimski
Stylistics 0 0 0 0 3
2. Year P S V D KT Semester
Didactics of the Polish Language 15 0 30 0 3 zimski
Practical Polish for Teachers 0 0 60 0 3 zimski
Methodology of Scientific Research - Master's Seminar 0 30 0 0 3 zimski
Master's Thesis 0 0 0 0 9 letni
Pedagogical Practice 0 30 10 0 6 letni
Elective subjects 1
Elective subjects 2
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didactics of the Polish Language 15 0 30 0 3 zimski
Practical Polish for Teachers 0 0 60 0 3 zimski
Methodology of Scientific Research - Master's Seminar 0 30 0 0 3 zimski
Master's Thesis 0 0 0 0 9 letni
Pedagogical Practice 0 30 10 0 6 letni
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Polish Drama 15 0 15 0 3 zimski
Slylistics of Polish Language in Theory and Practice 15 0 30 0 4
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Teaching and Learning Grammar (Foreign Languages) 10 10 10 0 3
Bases of Philosophy and Humanities 30 0 0 0 3 zimski

Staff