Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slavistiko

Drugostopenjski magistrski pedagoški dvopredmetni študijski program Rusistika

Content

Drugostopenjski magistrski pedagoški dvopredmetni študijski program Rusistika usposablja visoko kvalificirane profesorice oz. profesorje ruščine, ki so sposobni kompetentno pisno in ustno komunicirati v ruskem jeziku ter vzpostavljati komunikacijo med pripadniki različnih kultur in jezikov, obenem pa so sposobni prenašati pridobljeno znanje naprej, in sicer tako s področja jezikoslovja in literature, kot tudi s področja kulture in širšega družbenega življenja.

Magistri profesorji ruščine oz. magistrice profesorice ruščine se bodo lahko zaposlovali kot učitelji ruskega jezika na različnih ravneh (osnovne, srednje in visoke šole) in v različnih izobraževalnih okoljih v slovenskem prostoru (jezikovne šole, podjetja, zavodi …). Diplomanti bodo poleg poučevanja usposobljeni tudi za načrtovanje in izvajanje najzahtevnejših aktivnosti v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih ter bodo hkrati zaposljivi tudi kot strokovnjaki za poučevanje ruščine tako v državnih kot tudi v privatnih ustanovah, ki se ukvarjajo z jezikovnim izobraževanjem (Ministrstvo za šolstvo, Državni izpitni center …).

Diplomantke in diplomanti drugostopenjskih pedagoških dvopredmetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh predmetov in temeljnih pedagoških vedenj. Dvopredmetnost omogoča sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih in pedagoških metod, pristopov ter procesov. Kombinacija humanističnih znanj s pedagoškimi omogoča diplomantom in diplomantkam razvijanje socialno-etične refleksije, strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi in informacijami, pri sodelovanju v skupnosti ter zavezanost profesionalni etiki. Pedagoški dvopredmetni študijski programi širijo nabor zaposlitvenih možnosti, saj diplomanti in diplomantke obvladajo dve strokovni področji.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Elementary Belarusian and Ukrainian 0 0 0 0 3
Russian Literature - The Period of the Avant-Garde and Soviet Literature 1 0 0 0 0 4
Functional Varieties of Russian for Teachers 1 0 0 90 0 5 zimski
Functional Varieties of Russian for Teachers 2 0 0 30 0 6 letni
Elective subjects 1 2
Elective subjects 2 4
Elective subjects 3 6
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Andragogy 15 15 0 0 3 letni
Didactics 30 0 30 0 5 zimski
Elementary Belarusian and Ukrainian 0 0 0 0 3
Pedagogy 30 10 5 0 3 zimski
Psychology for Teachers 45 30 15 0 7 celoletni
Russian Literature - The Period of the Avant-Garde and Soviet Literature 1 0 0 0 0 4
Functional Varieties of Russian for Teachers 1 0 0 90 0 5 zimski
Functional Varieties of Russian for Teachers 2 0 0 30 0 6 letni
Outside elective subjects 12
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Observation Practicum in Andragogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Didactics 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Pedagogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Psychology 0 0 15 0 2 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
The Humanities and Social Sciences 30 30 0 0 4 letni
Research into the Teaching Process 30 30 0 0 4 letni
Slovene Language for Teachers 30 30 0 0 4 letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Andragogy 15 15 0 0 3 letni
Pedagogy - Theory of Education and Andragogy 0 0 0 0 6
Psychology for Teachers 45 30 15 0 7 celoletni
2. Year P S V D KT Semester
Didactics of the Russian Language 1 0 0 60 0 3 zimski
Didactics of the Russian Language 2 0 0 30 0 3 zimski
Didactics of the Russian Language 3 0 0 30 0 3 letni
Selected Chapters from the Russian linguistics 30 30 0 0 3 zimski
Master's Seminar and Master's Thesis 0 30 0 30 9 letni
Russian Literature - The Period of Postmodernism and Contemporary Cultural Situations 0 0 0 0 3
Early Russian Literature 0 0 0 0 3
Elective subjects 1 3
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didactics of the Russian Language 1 0 0 60 0 3 zimski
Didactics of the Russian Language 2 0 0 30 0 3 zimski
Didactics of the Russian Language 3 0 0 30 0 3 letni
Selected Chapters from the Russian linguistics 30 30 0 0 3 zimski
Master's Seminar and Master's Thesis 0 30 0 30 9 letni
Specialized Translation Slovene into Russian 2 0 0 30 0 3 zimski
Russian Literature - The Period of Postmodernism and Contemporary Cultural Situations 0 0 0 0 3
Early Russian Literature 0 0 0 0 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Specialized Translation Slovene into Russian 2 0 0 30 0 3 zimski

Staff