Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slavistiko

Dvopredmetni nepedagoški drugostopenjski študijski program Češki jezik in književnost

Content

Drugostopenjski študijski program Češki jezik in književnost omogoča pridobitev poglobljenega znanja, usposobljenosti ali zmožnosti, ki ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam magistra/-ice češkega jezika in književnosti. Diplomanti programa si pridobijo široko in temeljno humanistično izobrazbo tako na teoretični kot uporabni ravni ter poglobljeno znanje na področju češke zgodovine, književnosti, kulture in specifična filološka znanja na jezikovnem področju. Program usposablja za zahtevne ustvarjalne naloge in potrebe, predvsem pa za samostojno delo na področju raziskovanja, prevajanja, literarne in znanstvene kritike, interdisciplinarnih povezav v širšem medkulturnem prostoru.  

Doseganje zastavljenih ciljev se spremlja sproti ob posameznih preizkusih znanja, bolj poglobljeno pa ob samostojnih nalogah študentov v okviru magistrskih seminarjev ter ob nastanku magistrskih nalog. 

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Old Czech and Slovak Literature 15 0 15 0 4 zimski
Old Czech and Slovak Literature 15 0 15 0 4 zimski
Selected Chapters from Czech, Polish and Slovak linguistics 15 15 0 0 3 letni
Selected Chapters from Contemporary Central European History 30 0 0 0 3 zimski
Literary Discourse in 20th Century Western Slavic Literatures 30 0 15 0 3 letni
Interlingual Communication and Culture 1: The Czech Language 0 0 60 0 4 zimski
Interlingual Communication and Culture 1: The Czech Language 0 0 60 0 4 zimski
Interlingual Communication and Culture 1: The Czech Language 0 0 60 0 4 zimski
Interlingual Communication and Culture 2: The Czech Language 0 0 60 0 3 letni
Interlingual Communication and Culture 2: The Czech Language 0 0 60 0 3 letni
Interlingual Communication and Culture 2: The Czech Language 0 0 60 0 3 letni
Stylistics 15 0 15 0 4 zimski
Stylistics 15 0 15 0 4 zimski
Stylistics 15 0 15 0 4 zimski
Applied Slovene 0 30 0 0 3 letni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Areal Aspects of Slavic Languages 15 15 0 0 3 letni
Interpretation of Literary Texts: Slovak short prose (20th century) 15 0 0 0 3 letni
Special areas of translation: Translation technologies 0 30 0 0 3 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Old Czech and Slovak Literature 15 0 15 0 4 zimski
Old Czech and Slovak Literature 15 0 15 0 4 zimski
Master's Seminar and Master's Thesis 0 30 0 0 15 letni
Master's Seminar and Master's Thesis 0 30 0 0 15 letni
Master's Seminar and Master's Thesis 0 30 0 0 15 letni
Interlingual Communication and Culture 3: The Czech Language 0 0 60 0 4 zimski
Interlingual Communication and Culture 3: The Czech Language 0 0 60 0 4 zimski
Interlingual Communication and Culture 3: The Czech Language 0 0 60 0 4 zimski
Stylistics 15 0 15 0 4 zimski
Stylistics 15 0 15 0 4 zimski
Stylistics 15 0 15 0 4 zimski
Outside elective subjects 3
Outside elective subjects 3
Outside elective subjects 3

Staff