Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slavistiko

Drugostopenjski magistrski dvopredmetni študijski program Južnoslovanski študiji

Content

Temeljni cilj študijskega programa je, da diplomantke in diplomanti pridobijo kompetence za znanstveno-raziskovalno in strokovno delo na področju kulture in diplomacije (prevajalec, urednik lektor, samostojni referent, strokovni in poslovni tajnik, turistični delavec …), gospodarstva (zunanja trgovina) in javne uprave oz. za opravljanje poklicev, ki predvidevajo na ustreznem področju široko razgledane strokovnjake.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Kulturološka smer
Language and Society 15 15 0 0 3 zimski, letni
Southern Slavic Language 2 0 0 30 0 3 letni
Overview of the Cultural History of Southern Slavic Nations 30 0 0 0 3 zimski
Contemporary Southern Slavic Literatures 30 30 0 0 6 zimski
Notranji izbirni predmeti
Prevajalska smer
Southern Slavic Language 2 0 0 30 0 3 letni
Translation Tools 0 30 0 0 3 letni
Translation of Non-Literary Texts 0 30 0 0 3 zimski
Translation of Literary Texts 0 30 0 0 3 zimski
JŠ2 Slovene for Translators 0 0 0 0 6
Contemporary Southern Slavic Literatures 30 30 0 0 6 zimski
Elective subjects 1 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
The Media and Translation 0 30 0 0 3 letni
Legal and Legislative Texts 0 30 0 0 3 letni
Translation of Literary Texts 0 30 0 0 3 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Kulturološka smer
Master's Thesis 0 0 0 0 15 letni
Methods of Scientific Research (Linguistics) 15 15 0 0 3 zimski
Methods of Scientific Research (Literature) 15 15 0 0 3 zimski
Contemporary Southern Slavic Literatures 30 30 0 0 6 zimski
Theory of Translation 0 0 0 0 3
Optional expert subjects
Prevajalska smer
Master's Thesis 0 0 0 0 15 letni
Methods of Scientific Research (Linguistics) 15 15 0 0 3 zimski
Methods of Scientific Research (Literature) 15 15 0 0 3 zimski
Theory of Translation 0 0 0 0 3
Elective subjects 1 6
Outside elective subjects 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Methods of Scientific Research (Linguistics) 15 15 0 0 3 zimski
Methods of Scientific Research (Literature) 15 15 0 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Language and Society 15 15 0 0 3 zimski, letni
The Media and Translation 0 30 0 0 3 letni
Methods of Scientific Research (Linguistics) 15 15 0 0 3 zimski
Legal and Legislative Texts 0 30 0 0 3 letni
Translation of Literary Texts 0 30 0 0 3 zimski
Technical and Academic Texts 0 30 0 0 3 zimski

Staff