Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slavistiko

Drugostopenjski magistrski dvopredmetni študijski program Polonistika

Content

Drugostopenjski program Polonistika je zasnovan kot nadgradnja prvostopenjskega programa in omogoča pridobitev poglobljenega znanja, usposobljenosti ali zmožnosti, ki ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam magistra/ice polonistike. Z drugostopenjskim programom si diplomanti polonistike pridobijo široko in temeljno humanistično izobrazbo tako na teoretični kot uporabni ravni ter poglobljeno znanje na področju poljske zgodovine, književnosti, kulture in specifična filološka znanja na jezikovnem področju. Program usposablja za zahtevne ustvarjalne naloge in potrebe, predvsem pa za samostojno delo na področju raziskovanja, prevajanja, literarne in znanstvene kritike, interdisciplinarnih povezav v širšem medkulturnem prostoru. 

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Selected Chapters from Czech, Polish and Slovak linguistics 15 15 0 0 3 letni
Selected Chapters from Contemporary Central European History 30 0 0 0 3 zimski
Literary Discourse in 20th Century Western Slavic Literatures 30 0 15 0 3 letni
Interlingual Communication and Culture 1: Polish Language 0 0 60 0 4 zimski
Interlingual Communication and Culture 2: Polish Language 0 0 60 0 3 letni
Polish Drama 15 0 15 0 4 zimski
Slylistics of Polish Language in Theory and Practice 15 0 30 0 4 zimski
Applied Slovene 0 30 0 0 3 letni
Elective subjects 1 1
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Areal Aspects of Slavic Languages 15 15 0 0 3 letni
Church Slavonic - Southern Slavic Varieties 15 15 0 0 3 letni
Interpretation of Literary Texts: Slovak short prose (20th century) 15 0 0 0 3 letni
Special areas of translation: Translation technologies 0 30 0 0 3 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Linguistic Culture 15 0 30 0 4 zimski
Master's Thesis 0 0 0 0 15
Interlingual Communication and Culture 3: Polish Language 0 0 60 0 4 zimski
Polish Contemporary Novel 0 0 0 0 4
Elective subjects 1 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Master's Seminar: Language 0 30 0 0 3 zimski
Master's Seminar: Literature 0 30 0 0 3 zimski

Staff