Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slavistiko

Drugostopenjski magistrski dvopredmetni študijski program Primerjalno slovansko jezikoslovje

Content

Cilj drugostopenjskega magistrskega dvopredmetnega študijskega programa Primerjalno slovansko jezikoslovje je ponuditi širok in raznolik študijski program, ki bo študentom/študentkam omogočil, da bodo slovanski svet in slovenstvo znotraj njega razumeli kot pomemben del evropskega kulturnega prostora ter ga znali umestiti v evropsko kulturno stvarnost tako iz zgodovinske kot tudi iz sodobne perspektive.

Diplomanti na teoretični ravni usvojijo specifične kompetence s področja zgodovinskega in tipološkega primerjalnega jezikoslovja slovanskih jezikov ter slovanske filologije in kulturologije nasploh. Na uporabni ravni so slušatelji/slušateljice zmožni/zmožne znanstvenega jezikoslovnega, filološkega ukvarjanja z več slovanskimi jeziki v različnih časovnih obdobjih ter praktične uporabe in aktivne komunikacije v treh sodobnih slovanskih jezikih.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Church Slavonic - Southern Slavic Varieties 15 15 0 0 3 letni
Lexicology of Slavic Languages 15 15 0 0 3 zimski
Master's Thesis 0 0 0 0 6 celoletni
Comparative Syntax of Slavic Languages 15 15 0 0 3 letni
Slavic Geographical and Personal Names 0 0 0 0 3
Old Church Slavonic Syntax 15 15 0 0 3 letni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Practical Course in a Modern Slavonic Language III: Bulgarian 1–2 0 0 60 0 3 celoletni
Practical Course in a Modern Slavonic Language III: Modern Czech Language 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Practical Course in a Modern Slavonic Language III: Modern Croatian and Serbian Language 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Practical Course in a Modern Slavonic Language II: Macedonian 1-2 30 0 30 0 3 celoletni
Practical Course in a Modern Slavonic Language III - Modern Polish Language 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Practical Course in a Modern Slavonic Language III: Slovak 1–2 0 0 60 0 3 celoletni
2. Year P S V D KT Semester
Church Slavonic - Southern Slavic Varieties 15 15 0 0 3 letni
Lexicology of Slavic Languages 15 15 0 0 3 zimski
Master's Thesis 0 0 0 0 9 celoletni
Comparative Syntax of Slavic Languages 15 15 0 0 3 letni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Practical Course in a Modern Slavonic Language III: Bulgarian 5–6 0 0 60 0 3 celoletni
Practical Course in a Modern Slavonic Language III: Modern Czech Language 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Practical Course in a Modern Slavonic Language III: Modern Czech Language 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Practical Course in a Modern Slavonic Language III: Modern Croatian and Serbian Language 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Practical Course in a Modern Slavonic Language III: Modern Croatian and Serbian Language 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Practical Course in a Modern Slavonic Language III: Macedonian 3–4 30 0 30 0 3 celoletni
Practical Course in a Modern Slavonic Language III: Modern Polish Language 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Practical Course in a Modern Slavonic Language III: Modern Polish Language 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Practical Course in a Modern Slavonic Language III: Slovak 3–4 0 0 60 0 3 celoletni
Practical Course in a Modern Slavonic Language III: Slovak 5–6 0 0 60 0 3 celoletni
Practical Course in a Modern Slavonic Language III: Bulgarian 3–4 0 0 60 0 3 celoletni

Staff