Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slavistiko

Drugostopenjski magistrski dvopredmetni študijski program Rusistika

Content

Temeljni cilj študijskega programa je, da diplomantke in diplomanti pridobijo kompetence za znanstvenoraziskovalno in strokovno delo na področju javne uprave, gospodarstva (zunanja trgovina), kulture in diplomacije (samostojni referent, strokovni in poslovni tajnik, prevajalec, urednik, lektor, turistični delavec …) oz. za opravljanje poklicev, ki predvidevajo na ustreznem področju široko razgledane strokovnjake.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Kulturološka smer
Analysis of Literary Texts 1 0 0 30 0 3 zimski
Elementary Belarusian and Ukrainian 30 0 0 0 3 letni
Russian Literature - The Period of the Avant-Garde and Soviet Literature 1 30 30 0 0 3 zimski
Russian Literature - The Period of the Avant-Garde and Soviet Literature 2 30 30 0 0 3 letni
Early Russian Literature 30 0 0 0 3 letni
Functional Varieties of Russian 1 0 0 60 0 3 zimski
Functional Varieties of Russian 2 0 0 60 0 3 letni
Prevajalska smer
Elementary Belarusian and Ukrainian 30 0 0 0 3 letni
Translation Tools 0 0 0 0 3
Specialized Translation Slovene into Russian 1 0 0 30 0 3 letni
Russian Literature - The Period of the Avant-Garde and Soviet Literature 1 30 30 0 0 4 zimski
Slovene for Translators 30 0 30 0 4 zimski
Early Russian Literature 30 0 0 0 3 letni
Functional Varieties of Russian 1 0 0 60 0 4 zimski
Functional Varieties of Russian 2 0 0 60 0 3 letni
Outside elective subjects 3
2. Year P S V D KT Semester
Kulturološka smer
Analysis of Literary Texts 2 0 30 0 0 3 zimski
Byzantine literature and culture 0 0 0 0 3
Linguoculturology 0 0 0 0 3
Master's Seminar and Master's Thesis 0 30 0 0 15 letni
Russian Literature - The Period of Postmodernism and Contemporary Cultural Situations 30 30 0 0 3 zimski
Prevajalska smer
Analysis of Literary Texts 1 0 0 30 0 3 zimski
Selected Chapters from the Russian linguistics 30 30 0 0 3 zimski
Master's Seminar and Master's Thesis 0 30 0 0 15 letni
Specialized Translation Slovene into Russian 2 0 0 30 0 3 zimski
Russian Literature - The Period of Postmodernism and Contemporary Cultural Situations 30 30 0 0 3 zimski
Elective subjects 1 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
RU2 Theory of Translation 0 0 0 0 3

Staff