Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slavistiko

Drugostopenjski magistrski dvopredmetni študijski program Slovakistika

Content

Drugostopenjski magistrski dvopredmetni programi so nadgradnja prvostopenjskih programov in usposabljajo za kompleksnejše in zahtevnejše naloge in potrebe na splošnem humanističnem področju. Diplomantke in diplomanti drugostopenjskih dvopredmetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in z drugimi področji, transfer znanja iz enega področja na drugega pa spodbuja njihovo fleksibilno uporabo v različnih situacijah. Dvopredmetnost drugostopenjskih programov nadgrajuje sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih metod, pristopov in procesov. Cilj dvopredmetnih programov je usposobiti diplomantke in diplomante za raznovrstne kompetence na podlagi razumevanja in povezovanja različnih vidikov interdisciplinarnosti na višjem strokovnem nivoju. Dvopredmetni programi širijo nabor zaposlitvenih možnosti, saj diplomanti in diplomantke obvladajo oz. poznajo dve strokovni področji.  

Diplomanti in diplomantke drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Slovakistika pridobijo znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih ustrezajo profilu magistra/ice slovakistike. Program omogoča nadgradnjo prvostopenjskega programa Slovakistika kot temeljno izhodišče pridobljenih zmožnosti in usposablja za kompleksne, zahtevne, vodilne in ustvarjalne naloge in potrebe na jezikovnem, besedilnem, kulturnem in medkulturnem področju.  

Gre za drugostopenjski magistrski študijski program, ki zagotavlja diplomantom teoretične in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov, uvaja diplomante v samostojno raziskovanje.  

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Interpretation of Literary Texts: Slovak short prose (20th century) 15 0 30 0 4 zimski
Selected Chapters from Czech, Polish and Slovak linguistics 15 15 0 0 3 letni
Selected Chapters from Contemporary Central European History 30 0 0 0 3 zimski
Literary Discourse in 20th Century Western Slavic Literatures 30 0 15 0 3 letni
Interlingual Communication and Culture 1: The Slovak Language 0 0 60 0 4 zimski
Interlingual Communication and Culture 2: The Slovak Language 0 0 60 0 3 letni
The Development of the Slovak Language and Dialectology 15 0 30 0 4 zimski
Applied Slovene 0 30 0 0 3 letni
Elective subjects 1 3
Kombinacija z dvopredmetnim študijskim programom 2. stopnje Polonistika
Interpretation of Literary Texts: Slovak short prose (20th century) 15 0 30 0 4 zimski
Interlingual Communication and Culture 1: The Slovak Language 0 0 60 0 4 zimski
Interlingual Communication and Culture 2: The Slovak Language 0 0 60 0 3 letni
The Development of the Slovak Language and Dialectology 15 0 30 0 4 zimski
Elective subjects 2 3
Outside elective subjects 12
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Areal Aspects of Slavic Languages 15 15 0 0 3 letni
Church Slavonic - Southern Slavic Varieties 15 15 0 0 3 letni
Special areas of translation: Translation technologies 0 30 0 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Areal Aspects of Slavic Languages 15 15 0 0 3 letni
Church Slavonic - Southern Slavic Varieties 15 15 0 0 3 letni
Special areas of translation: Translation technologies 0 30 0 0 3 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Interpretation of Literary Texts: Slovak short prose (20th century) 15 0 30 0 4 zimski
Master's Seminar and Master's Thesis 0 30 0 0 15 letni
Interlingual Communication and Culture 3: The Slovak Language 0 0 60 0 4 zimski
The Development of the Slovak Language and Dialectology 0 0 0 0 4
Outside elective subjects 3

Staff