Department of Art History

Tch. Asst. Gregor Dražil

Asist. Gregor Dražil, rojen 1991 v Ljubljani, sem redno zaposlen v Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC). Raziskovalno se ukvarjam s slovensko moderno umetnostjo, še zlasti z zgodovino slovenske grafike in drugih tiskov, ter umetnostnim sistemom na Slovenskem v drugi polovici 20. stoletja. Na Oddelku od leta 2019/2020 z dr. Markom Jenkom izvajam Terenske vaje na drugostopenjskem programu. 

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon