Francoska družba, kultura in literatura II

Francoska družba, kultura in literatura II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gacoin-Marks Florence Lucienne, izr. prof. dr. Vaupot Sonia

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Francoska družba in kultura
b) Francoska literatura

Francoska družba in kultura: pregled izbrana poglavja iz zgodovine Francije; francoske institucije in politični sistem; pravna ureditev; gospodarstvo. Študente opozarjamo na pogoste prevajalske probleme, predvsem glede kulturoloških izrazov.

Francoska literatura: Študentje se spoznajo z literarno-zgodovinskimi okviri francoske književnosti ter jo umeščajo v okvir evropske literature. Seznanijo se z literarnimi tokovi, avtorji in njihovimi deli. Pregled francoske književnosti v 19. in 20. stoletju.

Obvezna:
Vaupot, Sonia. Civilisation française : histoire, institutions, économie. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009.
Priporocena:
Gacoin-Marks, Florence. Do Pariza in nazaj : Vladimir Levstik in francoska književnost, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017.
Gacoin-Marks, Florence. Šest slovenskih prevodov Baudelairove Harmonie du soir. Odprta okna: komparativistika in prevajalstvo: Majdi Stanovnik ob 75. rojstnem dnevu. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 239-262.
Couty, Daniel. Histoire de la littérature française. Bordas : Paris, 2002.
D’ormesson, Jean. Une autre histoire de la littérature française. Librio : Paris, 2001.
Pichois, Claude (dir.). Histoire de la littérature française. Flammarion : Paris, 1997.
Brunel, Pierre. Histoire de la littérature française, XIXe et XXe siecle. Paris : Bordas, 1996.

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj sedem besedil, navedenih v predpisanem seznamu ctiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. / For their home reading students have to select at least 7 works from the reading list provided by the lecturer.