Specialna področja prevajanja: Leksikologija

Specialna področja prevajanja: Leksikologija

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3