Umetnost novega veka v Zahodni Evropi II

Umetnost novega veka v Zahodni Evropi II

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vidrih Rebeka

Vsebina

Študente seznanja z razvojem zahodnoevropske likovne tvornosti od začetka 19. do konca 20. stoletja. Snov je razporejena v naslednje tematske sklope:
- neoklasicizem in romantika;
- realizem in impresionizem;
- postimpresionizem;
- likovna umetnost 1. polovice 20. stoletja in
- povojna likovna umetnost.
Študent oz. študentka spoznava oblikovne, vsebinske in funkcijske novosti, ki se pojavijo v zahodnoevropskem slikarstvu, kiparstvu, oblikovanju, arhitekturi in urbanizmu kot posledica spreminjajočih se gospodarskih, družbenih, kulturnih, religioznih in intelektualnih dejavnikov. Posebna pozornost je namenjena tudi obravnavi vloge likovne tvornosti pri omenjenih spremembah. Študent oz. študentka se seznanja z najnovejšimi raziskovalnimi problemi, povezanimi z likovno tvornostjo obravnavanega obdobja, raziskovalci, ki se z njimi ukvarjajo, in njihovimi najpomembnejšimi deli.