Magistrski seminar in magistrsko delo (književnost)

Magistrski seminar in magistrsko delo (književnost)

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 15

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Podlesnik Blaž, doc. dr. Uhlik Mladen, red. prof. dr. Javornik Miha

Vsebina

Vsebina predmeta je individualno določena glede na temo magistrskega dela, ki si jo je izbral študent.