Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slavistiko

Drugostopenjski magistrski dvopredmetni študijski program Rusistika

Vsebine

Temeljni cilj študijskega programa je, da diplomantke in diplomanti pridobijo kompetence za znanstvenoraziskovalno in strokovno delo na področju javne uprave, gospodarstva (zunanja trgovina), kulture in diplomacije (samostojni referent, strokovni in poslovni tajnik, prevajalec, urednik, lektor, turistični delavec …) oz. za opravljanje poklicev, ki predvidevajo na ustreznem področju široko razgledane strokovnjake.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Kulturološka smer
Analiza umetnostnih besedil 1 0 0 30 0 3 zimski
Osnove beloruščine in ukrajinščine 30 0 0 0 3 letni
Ruska književnost - obdobje avantgard in sovjetske književnosti 1 30 30 0 0 3 zimski
Ruska književnost - obdobje avantgard in sovjetske književnosti 2 30 30 0 0 3 letni
Stara ruska književnost 30 0 0 0 3 letni
Zvrstnost ruskega jezika (poslovna, publicistična besedila) 1 0 0 60 0 3 zimski
Zvrstnost ruskega jezika (poslovna, publicistična besedila) 2 0 0 60 0 3 letni
Prevajalska smer
Osnove beloruščine in ukrajinščine 30 0 0 0 3 letni
Prevajalska orodja 0 0 0 0 3
Prevajanje strokovnih besedil v ruščino 1 0 0 30 0 3 letni
Ruska književnost - obdobje avantgard in sovjetske književnosti 1 30 30 0 0 4 zimski
Slovesnki jezik za prevajalce 30 0 30 0 4 zimski
Stara ruska književnost 30 0 0 0 3 letni
Zvrstnost ruskega jezika (poslovna, publicistična besedila) 1 0 0 60 0 4 zimski
Zvrstnost ruskega jezika (poslovna, publicistična besedila) 2 0 0 60 0 3 letni
Zunanji izbirni predmeti 3
2. letnik P S V D KT Semester
Kulturološka smer
Analiza umetnostnih besedil 2 0 30 0 0 3 zimski
Bizantinska književnost in kultura 0 0 0 0 3
Lingvokulturologija 0 0 0 0 3
Magistrski seminar in magistrsko delo (književnost) 0 30 0 0 15 letni
Ruska književnost - obdobje postmoderne in sodobne kulturne situacije 30 30 0 0 3 zimski
Prevajalska smer
Analiza umetnostnih besedil 1 0 0 30 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz ruskega jezikoslovja 30 30 0 0 3 zimski
Magistrski seminar in magistrsko delo (književnost) 0 30 0 0 15 letni
Prevajanje strokovnih besedil v ruščino 2 0 0 30 0 3 zimski
Ruska književnost - obdobje postmoderne in sodobne kulturne situacije 30 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Teorija prevajanja 0 0 0 0 3

Sodelavke in sodelavci oddelka