Korejska pisava 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kang Byoung Yoong, izr. prof. dr. Shigemori Bučar Chikako

Vsebina

Študent se nauči naslednjo vsebino:
- Razumevanje korejske abecede „hangul“ in črkovanje v hangulu
- Razumevanje mešanega pisnega sistema s kitajskimi pismenkami
- Razumevanje kitajskih pismenk
- Razumevanje kitajskega besedišča
- Osnovno razumevanje izposojenih sistemov pisave v zgodovini korejskega jezika: „idu“, „kugyol“, „hyagga“.