Oddelek za zgodovino

ZAČETEK PREDAVANJ – zimski semester 2022/2023

ZAČETEK PREDAVANJ – zimski semester 2022/2023

Izr. prof. dr. Kornelija Ajlec: 10. 10.

izr. prof. dr. Bojan Balkovec: 5. 10. (1. stopnja), 10. 10. (2. stopnja)

doc. dr. Alenka Cedilnik: 10. 10.

doc. dr. Ana Cergol Paradiž: 10. 10.

dr. Dragica Čeč: 13. 10. (ZG2 Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku)

izr. prof. dr. Mitja Ferenc: 12. 10.

mag. Niko Hudelja: 3. 10. 2022

izr. prof. dr. Borut Klabjan: 7. 10. ob 13.00 uri v p. 102

doc. dr. Milan Lovenjak: 4. 10.

doc. dr. Dušan Mlacović: 10. 10. (1. stopnja), 11. 10. (2. stopnja)

izr. prof. dr. Janez Mlinar: 11. 10.

doc. dr. Marija Mojca Peternel: 5. 10. ob 10.30 uri obe skupini pri predmetu ZG1 Nemški jezik 1 v p. 102

red. prof. dr. Božo Repe: 10. 10.

doc. dr. Irena Selišnik: 11. 10.

izr. prof. dr. Rok Stergar: 6. 10.

akad. red. prof. dr. Peter Štih: 10. 10., 14. 10. ZG1 Pomožne zgodovinske vede ob 7.30 v p. 102

doc. dr. Marko Štuhec: 7. 10.

asist. dr. Špela Tomažinčič: 3. 10. (1. stopnja), 12. 10. (2. stopnja)

red. prof. dr. Danijela Trškan: 6. 10.

red. prof. dr. Marta Verginella: 13. 10.

red. prof. dr. Danijela Trškan: 6. 10.

red. prof. dr. Marta Verginella: 13. 10.

Obvestila

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (21. 11. – 25. 11. 2022)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Prestavitev govorilnih ur

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčno tajništvo - uradne ure (5. 12. – 9. 12. 2022)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Odpoved vaj in govorilnih ur do 7. 12. 2022

Oddelek za slovenistiko

Odpoved predavanj in govorilnih ur pri red. prof. dr. Alojziji Zupan Sosič

Oddelek za geografijo

Razpis za Erasmus študijske izmenjave v študijskem letu 2023-2024

Osrednja humanistična knjižnica

Sprememba urnika Knjižnice za azijske študije, torek in sreda, 6. in 7. december 2022

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Vabilo na premiero predstavitvenega filma Oddelka za primerjalno književnost

Oddelek za umetnostno zgodovino

Uradne ure tajništva, 5.–9. 12. 2022

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - tajništvo oddelka