Oddelek za zgodovino

ZAČETEK PREDAVANJ – zimski semester 2023/2024

ZAČETEK PREDAVANJ – zimski semester 2023/2024

Izr. prof. dr. Kornelija Ajlec: 4. 10. (ZG2 Socialna zgodovina), 9. 10. (ZG1 Sodobna obča zgodovina in ZG2 Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine

izr. prof. dr. Bojan Balkovec: 6. 10. (ZG1 Uvod v študij zgodovine), 9. 10. (ZG2 Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine), 11. 10. (ZG1 Seminarske vaje iz novejše zgodovine)

doc. dr. Alenka Cedilnik: 9. 10.

doc. dr. Ana Cergol Paradiž: 3. 10.

doc. dr. Dragica Čeč: 18. 10.

izr. prof. dr. Mitja Ferenc: 11. 10.

mag. Niko Hudelja: 2. 10. (ZG2 Nemščina v zgodovinskih virih)

lekt. asist. mag. Jelena Isak Kres: 4. 10.

doc. dr. Jernej Kosi: 20. 10. (ZG2 Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja)

doc. dr. Milan Lovenjak: 3. 10.

izr. prof. dr. Peter Mikša: 10. 10. (ZG2 Arhivistika v praksi)

doc. dr. Dušan Mlacović: 9. 10.

izr. prof. dr. Janez Mlinar: 10. 10.

doc. dr. Marija Mojca Peternel: 3. 10., ZG1 Nemščina v zgodovinopisju 1 ob 9.40 uri po zoomu v predavalnici 102 in ZG1 Nemščina v zgodovinopisju 3 ob 13.00 uri po zoomu v predavalnici 115.

red. prof. dr. Božo Repe: 9. 10.

doc. dr. Irena Selišnik: 10. 10. (Seminar iz slovenske zgodovine 19. stoletja), 11. 10. (ZG1 Slovenska zgodovina 19. stoletja)

izr. prof. dr. Rok Stergar: 6. 10.

akad. red. prof. dr. Peter Štih: 6. 10 (ZG1 Pomožne zgodovinske vede, začetek predavanj ob 7.30 uri), 23. 10. (Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine)

doc. dr. Marko Štuhec: 4. 10. (ZG2 Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka po zoomu), 6. 10 (ZG1 Seminar iz slovenske zgodovine zgodnjega novega veka po zoomu)

red. prof. dr. Danijela Trškan: 5. 10.

red. prof. dr. Marta Verginella: 5. 10.

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za slovenistiko

Jezikovnokulturni sprehod po našem mestu od FF do parka Tivoli, 7. 12. 2023

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

ODPOVED SEMINARJA / CANCELLATION OF THE SEMINAR  (PODJED)

Osrednja humanistična knjižnica

Trajni dostop do zbirke Dictionnaire des philosophes antiques - online

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za azijske študije, četrtek, 7. 12. 2023