Govorilne ure

Tor./13.15 do 14.30
Kabinet 5/2/11 (Tobačna 5)

Oddelek za slavistiko

lekt. dr. Eva Tibenska

V r. 1996 mi bol na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského priznaný titul docent so špeciálizáciou súčasný slovenský jazyk. V r. 2006 som dosiahla titul mimoriadny profesor na FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Počas svojej bohatej pedagogickej činnosti som prednášala už všetky jazykovedné disciplíny venované súčasnému slovenskému jazyku i histórii jeho kodifikácie. Pre študentov odboru prekladateľstvo-tlmočníctvo na FF UK v Bratislave som prednášala aj porovnávaciu lexikológiu, morfológiu a  syntax.  Ako pracovníčika Jazykovedného ústavu SAV v Bratislave (r. 1979 - 1992) som pracovala na základných lexikografických dielach (Krátky slovník slovenského jazyka; Synonymický slovník slovenčiny) i na početných grantových úlohách ako členka riešiteľského kolektívu. Grantové úlohy som riešila ako členka kolektívu alebo aj ako vedúca grantovej úlohy ( 3x grant VEGA) aj počas svojho pedagogického pôsobenia na FF  a tiež PF UK v BA i na FF UCM v Trnave. Aj v súčasnosti som členkou grantovej úlohy KOMPAS na FF Univerzity v Záhrebe (vedúca prof. Pintarić). Svoje pôsobenie na Slovensku som striedala s pôsobením na lektorách v zahraničí (4 roky na Inštitúte slavistiky vo Viedni, 5 rokov na Inštitúte slavistiky FF Univezity v Záhrebe a teraz na Inštitúte slavistiky FF Univetzity v Ľubľane).

Som autorkou 2 monografií a 2 kapitol v monografii z oblasti sémantickej syntaxe a porovnávacej syntaxe. Napísala som 4 vysokoškolské učebnice (3 z nich vyšli v zahraničí)  a 13 učebníc a 5 cvičebníc slovenského jazyka pre druhý stupeň základných škôl ako vedúca autorského kolektívu a hlavná autorka i jednu učebnicu slovenského jazyka pre 7. ročník základných škôl v Rakúsku. .

Hlavnou oblasťou môjho výskumu je sémantická a porovnávacia syntax, morfológia a lexikografia. No mám štúdie a články aj z oblasti lexikológie, frazeológie a štylistiky.   

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo
26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...