Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objava vzorca sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev in vzorci prijavnih obrazcev MSCA

Evropska komisija je na portalu za financiranje in razpise »Funding and Tenders Portal« objavila nov vzorec sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev okviru programa Obzorje Evropa. Osnutek velja za akcije MSCA in štipendije ERA, ki se povrnejo na podlagi stroškov na enoto namesto dejanskih stroškov.

Osnutek sledi strukturi splošnega vzorca sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, vendar pa besedilo odstopa od splošnega vzorca, ko gre za vprašanja, povezana s stroški, kot so oblika financiranja, upravičenost stroškov, obveznosti poročanja in vodenje evidence ali proračunska tabela.

Komisija je na portalu za financiranje in razpise objavila tudi vzorce prijavnih obrazcev za podoktorske štipendije in doktorske mreže MSCA.

Več informacij in dokumentacija:

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Beginning of 'Epistemology of Everyday Life / Anthropology of Complex Systems' (Creole Seminar)

The Central Humanities Library

Introduction to the Central Humanities Library (OHK FF) and COBISS+ for Foreign Students, 14th November 2022

Faculty of Arts, Administrative Office

Important information for international students – Temporary residence permit application

Faculty of Arts, Administrative Office

Important information for international students – Temporary residence permit application

Administrative Office

Important information for international students – Temporary residence permit application

Administrative Office

Important information for international students – Temporary residence permit application

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

First Creole study meeting

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Cancellation of all lectures with prof. Muršič

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Office Hours of dr. Mirjam Mencej in September 2022

Department of Art History

14. International School of Museology