Oddelek za slavistiko

Za srednje šole

Za srednje šole

Naš cilj je razširiti in poglobiti sodelovanje s srednjimi šolami. Srednješolskim učiteljem in učiteljicam ter dijakom in dijakinjam želimo predstaviti različna področja slavistike, ponuditi pestro vrsto delavnic, predavanj in tematskih učnih ur, ki poglabljajo snov srednješolskih programov.

Zato poleg Informativnih dni, Tedna odprtih predavalnic in Noči raziskovalcev ponujamo delavnice in predavanja tako za dijake kot za učitelje. Poleg široke palete delavnic slovanskih jezikov, ki v primerjalnem pristopu nadgrajujejo znanje slovenščine, so slavistične teme lahko vključene v ure zgodovine, geografije ali umetnostne zgodovine. V naši ponudbi najdete jezikovne, literarne ter kulturne delavnice in predavanja, razvrščene po srednješolskih predmetih, v okviru katerih lahko dijaki in dijakinje nadgradijo svoje znanje.

Izbira predmetov