Oddelek za slavistiko

Oddelek za slavistiko

Dodiplomski študij na Oddelku za slavistiko

Dodiplomski študij

Oddelek za slavistiko na prvi stopnji izvaja naslednje univerzitetne študijske programe:

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.