Oddelek za slavistiko

Mednarodna znanstvena konferenca Bolgarija – Makedonija – Slovenija: Medkulturni dialogi v 21. stoletju

Mednarodna znanstvena konferenca Bolgarija – Makedonija – Slovenija: Medkulturni dialogi v 21. stoletju

БЪЛГАРИЯ – МАКЕДОНИЯ – СЛОВЕНИЯ: МЕЖДУКУЛТУРНИ ДИАЛОЗИ В ХХІ ВЕК

БУГАРИJА – МАКЕДОНИJА – СЛОВЕНИJА: МЕЃУКУЛТУРНИ ДИЈАЛОЗИ ВО ХХІ ВЕК

23.–25. 5. 2019

Ljubljana, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,