Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Južnoslovanski študiji

Vsebine

Drugostopenjski dvopredmetni študijski program Južnoslovanski študiji usposablja visoko kvalificirane strokovnjake in strokovnjakinje s področja južne slavistike s strokovnimi znanji iz prevajalstva ali kulturologije. Magistranti in magistrantke so sposobni kompetentno pisno in ustno komunicirati v južnoslovanskih jezikih, obenem pa tudi vzpostavljati komunikacijo med pripadniki različnih kultur in jezikov, tako s kulturološkega kot s prevajalskega vidika. Študijski program magistrantom in magistrantkam omogoča lastno razumevanje teoretičnih principov, njihovo vrednotenje in prenos v praktično delo ter identifikacijo in reševanje problemov, s katerimi se kot strokovnjaki soočajo pri svojem delu. Študijski program zagotavlja tako teoretične kot strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov, hkrati pa študente in študentke uvaja tudi v osnove raziskovanja.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Južnoslovanski študiji – dvopredmetna smer
v kombinaciji z Prevajalski modul
Južnoslovanski jeziki 30 30 0 0 6 zimski
Prevajalska orodja 0 30 0 0 3 letni
Slovenski jezik za prevajalce G 0 0 0 0 6
Teorija prevajanja 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Južnoslovanski študiji – dvopredmetna smer
v kombinaciji z Kulturološki modul
Etnologija Balkana 30 0 0 0 3 zimski
Južnoslovanski jeziki 30 30 0 0 6 zimski
Pregled kulturne zgodovine južnih Slovanov 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Južnoslovanski študiji – dvopredmetna smer
v kombinaciji z Kombiniran modul
Etnologija Balkana 30 0 0 0 3 zimski
Južnoslovanski jeziki 30 30 0 0 6 zimski
Prevajanje neumetnostnih besedil 0 0 0 0 3
Slovenski jezik za prevajalce G 0 0 0 0 6
Strokovni izbirni predmeti 4 3
Strokovni izbirni predmeti 5 0
Južnoslovanski študiji – dvopredmetna pedagoška smer
Didaktika južnoslovanskih jezikov in književnosti - pedagoška praksa 0 30 30 0 6 zimski
Južnoslovanski jeziki 30 30 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 3
Strokovni izbirni predmeti 7 9
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Bolgarski jezik 0 0 30 0 3 letni
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Hrvaški jezik 0 0 30 0 3 letni
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Makedonski jezik 0 0 30 0 3 letni
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Srbski jezik 0 0 30 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Antropologija religije 20 10 0 0 3 letni
Arealni vidiki slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 letni
Bilingvizem. Teorija in praksa 15 15 0 0 3 letni
Cerkvena slovanščina - južnoslovanske redakcije 15 15 0 0 3 letni
Južnoslovanske družbe in kulture 10 0 0 20 3 letni
Politična antropologija 30 0 0 0 3 letni
Primerjalna skladnja slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 letni
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Bolgarski jezik 0 0 30 0 3 letni
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Hrvaški jezik 0 0 30 0 3 letni
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Makedonski jezik 0 0 30 0 3 letni
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 2: Srbski jezik 0 0 30 0 3 zimski
Uporabna slovenščina 0 0 0 0 3
Ustno slovstvo 15 15 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza D 30 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Arealni vidiki slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 letni
Bilingvizem. Teorija in praksa 15 15 0 0 3 letni
Cerkvena slovanščina - južnoslovanske redakcije 15 15 0 0 3 letni
Južnoslovanske družbe in kulture 10 0 0 20 3 letni
Primerjalna skladnja slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 letni
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Bolgarski jezik 0 0 30 0 3 letni
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Hrvaški jezik 0 0 30 0 3 letni
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Makedonski jezik 0 0 30 0 3 letni
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Srbski jezik 0 0 30 0 3 letni
Ustno slovstvo 15 15 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza - predavanje 0 0 0 0 0
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Bolgarski jezik 0 0 30 0 3 letni
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Hrvaški jezik 0 0 30 0 3 letni
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Makedonski jezik 0 0 30 0 3 letni
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Srbski jezik 0 0 30 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Bolgarski jezik 0 0 30 0 3 letni
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Hrvaški jezik 0 0 30 0 3 letni
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Makedonski jezik 0 0 30 0 3 letni
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Srbski jezik 0 0 30 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Južnoslovanski študiji – dvopredmetna smer
v kombinaciji z Prevajalski modul
Magistrsko delo 0 0 0 0 15
Metode znanstveno-raziskovalnega dela (književnost) 15 15 0 0 3 zimski
Pravna in zakonodajna besedila 0 30 0 0 3 letni
Sodobne južnoslovanske književnosti 30 30 0 0 6 zimski
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 2: Hrvaški jezik 0 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Južnoslovanski študiji – dvopredmetna smer
v kombinaciji z Kulturološki modul
Književnost v medkulturnem položaju 15 15 0 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 15
Sodobne južnoslovanske književnosti 30 30 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Južnoslovanski študiji – dvopredmetna smer
v kombinaciji z Kombiniran modul
Magistrsko delo 0 0 0 0 15
Metode znanstveno-raziskovalnega dela (književnost) 15 15 0 0 3 zimski
Pravna in zakonodajna besedila 0 30 0 0 3 letni
Sodobne južnoslovanske književnosti 30 30 0 0 6 zimski
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 2: Srbski jezik 0 0 30 0 3 zimski
Južnoslovanski študiji – dvopredmetna pedagoška smer
Sodobne južnoslovanske književnosti 30 30 0 0 6 zimski
Notranji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Književnost v medkulturnem položaju 15 15 0 0 3 zimski
Metode znanstvenoraziskovalnega dela (jezikoslovje) 15 15 0 0 3 zimski
Metode znanstveno-raziskovalnega dela (književnost) 15 15 0 0 3 zimski
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 2: Bolgarski jezik 0 0 30 0 3 zimski
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 2: Hrvaški jezik 0 0 30 0 3 zimski
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 2: Makedonski jezik 0 0 30 0 3 zimski
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 2: Srbski jezik 0 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Metode znanstvenoraziskovalnega dela (jezikoslovje) 15 15 0 0 3 zimski
Metode znanstveno-raziskovalnega dela (književnost) 15 15 0 0 3 zimski
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 2: Bolgarski jezik 0 0 30 0 3 zimski
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 2: Hrvaški jezik 0 0 30 0 3 zimski
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 2: Makedonski jezik 0 0 30 0 3 zimski
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 2: Srbski jezik 0 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Arealni vidiki slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 letni
Bilingvizem. Teorija in praksa 15 15 0 0 3 letni
Cerkvena slovanščina - južnoslovanske redakcije 15 15 0 0 3 letni
Južnoslovanske družbe in kulture 10 0 0 20 3 letni
Metode znanstvenoraziskovalnega dela (jezikoslovje) 15 15 0 0 3 zimski
Metode znanstveno-raziskovalnega dela (književnost) 15 15 0 0 3 zimski
Primerjalna skladnja slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 letni
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza - predavanje 0 0 0 0 0
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 2: Bolgarski jezik 0 0 30 0 3 zimski
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 2: Hrvaški jezik 0 0 30 0 3 zimski
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 2: Makedonski jezik 0 0 30 0 3 zimski
Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 2: Srbski jezik 0 0 30 0 3 zimski
Uporabna slovenščina 0 0 0 0 3
Ustno slovstvo 15 15 0 0 3 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka