Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Primerjalno slovansko jezikoslovje

Vsebine

Cilj dvopredmetnega študijskega programa Primerjalno slovansko jezikoslovje je ponuditi širok in raznolik študijski program, ki bo študentom in študentkam omogočil, da bodo slovanski svet in slovenstvo znotraj njega razumeli kot pomemben del evropskega kulturnega prostora ter ga znali umestiti v evropsko kulturno stvarnost tako z zgodovinske kot s sodobne perspektive. Absolventi in absolventke na teoretični ravni usvojijo splošne kompetence s področja zgodovinskega in tipološkega primerjalnega jezikoslovja slovanskih jezikov ter slovanske filologije in kulturologije sploh. Na uporabni ravni so slušatelji in slušateljice zmožni strokovnega jezikoslovnega, filološkega ukvarjanja z več slovanskimi jeziki v različnih časovnih obdobjih ter praktične uporabe in aktivne komunikacije v dveh sodobnih slovanskih jezikih.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Primerjalno slovansko jezikoslovje
Moderni ruski jezik I/1-2 - lektorske vaje za nerusiste 0 0 60 0 3 zimski
Primerjalno oblikoslovje slovanskih jezikov 30 15 15 0 5 letni
Seminar iz cirilske grafije 0 30 0 0 3 letni
Stara cerkvena slovanščina - Imensko oblikoslovje 30 15 0 0 4 letni
Uvod v slovansko filologijo 30 30 0 0 3 zimski
Zunanji izbirni predmeti 3
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Južnoslovanski študiji
Moderni ruski jezik I/1-2 - lektorske vaje za nerusiste 0 0 60 0 3 zimski
Primerjalno oblikoslovje slovanskih jezikov 30 15 15 0 5 letni
Seminar iz cirilske grafije 0 30 0 0 3 letni
Stara cerkvena slovanščina - Imensko oblikoslovje 30 15 0 0 4 letni
Uvod v slovansko filologijo 30 30 0 0 3 zimski
Zunanji izbirni predmeti 3
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Rusistika
Primerjalno oblikoslovje slovanskih jezikov 30 15 15 0 5 letni
Seminar iz cirilske grafije 0 30 0 0 3 letni
Stara cerkvena slovanščina - Imensko oblikoslovje 30 15 0 0 4 letni
Uvod v slovansko filologijo 30 30 0 0 3 zimski
Zunanji izbirni predmeti 3
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Češki jezik in književnost
Moderni ruski jezik I/1-2 - lektorske vaje za nerusiste 0 0 60 0 3 zimski
Primerjalno oblikoslovje slovanskih jezikov 30 15 15 0 5 letni
Seminar iz cirilske grafije 0 30 0 0 3 letni
Stara cerkvena slovanščina - Imensko oblikoslovje 30 15 0 0 4 letni
Uvod v slovansko filologijo 30 30 0 0 3 zimski
Zunanji izbirni predmeti 3
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Polonistika
Moderni ruski jezik I/1-2 - lektorske vaje za nerusiste 0 0 60 0 3 zimski
Primerjalno oblikoslovje slovanskih jezikov 30 15 15 0 5 letni
Seminar iz cirilske grafije 0 30 0 0 3 letni
Stara cerkvena slovanščina - Imensko oblikoslovje 30 15 0 0 4 letni
Uvod v slovansko filologijo 30 30 0 0 3 zimski
Zunanji izbirni predmeti 3
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Slovakistika
Moderni ruski jezik I/1-2 - lektorske vaje za nerusiste 0 0 60 0 3 zimski
Primerjalno oblikoslovje slovanskih jezikov 30 15 15 0 5 letni
Seminar iz cirilske grafije 0 30 0 0 3 letni
Stara cerkvena slovanščina - Imensko oblikoslovje 30 15 0 0 4 letni
Uvod v slovansko filologijo 30 30 0 0 3 zimski
Zunanji izbirni predmeti 3
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Splošno jezikoslovje
Moderni ruski jezik I/1-2 - lektorske vaje za nerusiste 0 0 60 0 3 zimski
Primerjalno oblikoslovje slovanskih jezikov 30 15 15 0 5 letni
Seminar iz cirilske grafije 0 30 0 0 3 letni
Stara cerkvena slovanščina - Imensko oblikoslovje 30 15 0 0 4 letni
Uvod v slovansko filologijo 30 30 0 0 3 zimski
Zunanji izbirni predmeti 3
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Slovenistika
Moderni ruski jezik I/1-2 - lektorske vaje za nerusiste 0 0 60 0 3 zimski
Primerjalno oblikoslovje slovanskih jezikov 30 15 15 0 5 letni
Seminar iz cirilske grafije 0 30 0 0 3 letni
Stara cerkvena slovanščina - Imensko oblikoslovje 30 15 0 0 4 letni
Uvod v slovansko filologijo 30 30 0 0 3 zimski
Zunanji izbirni predmeti 3
2. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Primerjalno slovansko jezikoslovje
Historična fonetika indoevropskih jezikov I 30 0 30 0 3 zimski
Historična fonetika indoevropskih jezikov II 30 0 30 0 3 letni
Moderni ruski jezik I/3-4 - lektorske vaje za nerusiste 0 0 60 0 3 celoletni
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Rusistika
Historična fonetika indoevropskih jezikov I 30 0 30 0 3 zimski
Historična fonetika indoevropskih jezikov II 30 0 30 0 3 letni
Pregled zgodovine (slovanskega) primerjalnega jezikoslovja 30 15 15 0 5 zimski
Primerjalno oblikoslovje slovanskih jezikov 30 15 15 0 5 letni
Stara cerkvena slovanščina – Glasoslovje 30 15 0 0 4 zimski
Stara cerkvena slovanščina - Imensko oblikoslovje 30 15 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Lektorat slovanskega jezika II: Bolgarski jezik 1-2 0 0 60 0 3 letni
Lektorat slovanskega jezika II: Češki jezik 1–2 0 0 60 0 3 letni
Lektorat slovanskega jezika II: Hrvaški in srbski jezik 1-2 0 0 60 0 3 letni
Lektorat slovanskega jezika II: Makedonski jezik 1-2 30 0 30 0 3 letni
Lektorat slovanskega jezika II: Poljski jezik 1-2 0 0 60 0 3 letni
Lektorat slovanskega jezika II: Slovaški jezik 1–2* 0 0 60 0 3 letni
3. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Primerjalno slovansko jezikoslovje
Pregled najstarejših (cerkveno) slovanskih besedil * 30 15 0 0 4 zimski
Primerjalno oblikoslovje slovanskih jezikov 30 15 15 0 5 letni
Stara cerkvena slovanščina - Glagolsko oblikoslovje I 0 0 0 0 4
Stara cerkvena slovanščina - Glagolsko oblikoslovje II 0 0 0 0 4
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Lektorat slovanskega jezika II: Češki jezik 3-4 0 0 60 0 3 letni
Lektorat slovanskega jezika II: Bolgarski jezik 3–4 0 0 60 0 3 letni
Lektorat slovanskega jezika II: Hrvaški in srbski jezik 3-4 0 0 60 0 3 letni
Lektorat slovanskega jezika II: Makedonski jezik 3-4 30 0 30 0 3 letni
Lektorat slovanskega jezika II: Poljski jezik 3-4 0 0 60 0 3 letni
Lektorat slovanskega jezika II: Slovaški jezik 3–4 0 0 60 0 3 letni
Slovensko zgodovinsko glasoslovje z naglasom * 0 0 0 0 3
Zgodovina ruskega jezika I * 0 0 0 0 3

Sodelavke in sodelavci oddelka