Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Primerjalno slovansko jezikoslovje

Vsebine

Cilj dvopredmetnega študijskega programa Primerjalno slovansko jezikoslovje je ponuditi širok in raznolik študijski program, ki bo študentom in študentkam omogočil, da bodo slovanski svet in slovenstvo znotraj njega razumeli kot pomemben del evropskega kulturnega prostora ter ga znali umestiti v evropsko kulturno stvarnost tako z zgodovinske kot s sodobne perspektive. Absolventi in absolventke na teoretični ravni usvojijo splošne kompetence s področja zgodovinskega in tipološkega primerjalnega jezikoslovja slovanskih jezikov ter slovanske filologije in kulturologije sploh. Na uporabni ravni so slušatelji in slušateljice zmožni strokovnega jezikoslovnega, filološkega ukvarjanja z več slovanskimi jeziki v različnih časovnih obdobjih ter praktične uporabe in aktivne komunikacije v dveh sodobnih slovanskih jezikih.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Moderni ruski jezik I/1-2 - lektorske vaje za nerusiste 0 0 60 0 3 zimski
Pregled metod zgodovinskega jezikoslovja 30 15 15 0 5 zimski
Pregled nastarejših (cerkveno) slovanskih besedil 30 15 0 0 4 zimski
Primerjalno besedotvorje slovanskih jezikov 30 15 15 0 5 letni
Seminar iz cirilske grafije 0 30 0 0 3 letni
Uvod v slovansko filologijo 30 30 0 0 3 zimski
Uvod v slovansko skladnjo 30 15 0 0 4 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Historična fonetika indoevropskih jezikov I 30 0 30 0 3 zimski
Historična fonetika indoevropskih jezikov II 30 0 30 0 3 letni
Moderni ruski jezik I/3-4 - lektorske vaje za nerusiste 0 0 60 0 3 celoletni
Pregled in razvoj slovanskih pisav 30 15 0 0 4 letni
Pregled nastarejših (cerkveno) slovanskih besedil 30 15 0 0 4 zimski
Primerjalno oblikoslovje slovanskih jezikov 30 15 15 0 5 letni
Stara cerkvena slovanščina - Glagolsko oblikoslovje 30 15 0 0 4 zimski
Uvod v slovansko skladnjo 30 15 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Lektorat slovanskega jezika II: Bolgarski jezik 1-2 0 0 60 0 3 letni
Lektorat slovanskega jezika II: Češki jezik 1–2 0 0 60 0 3 letni
Lektorat slovanskega jezika II: Hrvaški in srbski jezik 1-2 0 0 60 0 3 letni
Lektorat slovanskega jezika II: Makedonski jezik 1-2 30 0 30 0 3 letni
Lektorat slovanskega jezika II: Poljski jezik 1-2 0 0 60 0 3 letni
Lektorat slovanskega jezika II: Slovaški jezik 1–2 0 0 60 0 3 letni
3. letnik P S V D KT Semester
Pregled in razvoj slovanskih pisav 30 15 0 0 4 letni
Pregled nastarejših (cerkveno) slovanskih besedil 30 15 0 0 4 zimski
Primerjalno oblikoslovje slovanskih jezikov 30 15 15 0 5 letni
Stara cerkvena slovanščina - Glagolsko oblikoslovje 30 15 0 0 4 zimski
Struktura ruskega jezika - morfologija 0 0 0 0 3
Struktura ruskega jezika - morfologija II (glagol) 0 0 0 0 3
Uvod v slovansko skladnjo 30 15 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Lektorat slovanskega jezika II: Češki jezik 3-4 0 0 60 0 3 letni
Lektorat slovanskega jezika II: Bolgarski jezik 3–4 0 0 60 0 3 letni
Lektorat slovanskega jezika II: Hrvaški in srbski jezik 3-4 0 0 60 0 3 letni
Lektorat slovanskega jezika II: Makedonski jezik 3-4 30 0 30 0 3 letni
Lektorat slovanskega jezika II: Poljski jezik 3-4 0 0 60 0 3 letni
Lektorat slovanskega jezika II: Slovaški jezik 3–4 0 0 60 0 3 letni
Slovensko zgodovinsko glasoslovje z naglasom * 0 0 0 0 3
Zgodovina ruskega jezika I * 0 0 0 0 3

Sodelavke in sodelavci oddelka