Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Polonistika

Vsebine

Prvostopenjski program Polonistika daje diplomantom/diplomantkam zmožnosti medkulturnega jezikovnega posredovanja, zagotavlja jim znanja, ki po uveljavljenih mednarodnih standardih veljajo kot temeljna za profil diplomiranega/ne polonista/ke in ga/jo usposabljajo za funkcionalno uporabo znanj s področja poljskega jezika, književnosti, kulture, zgodovine in njune vloge v srednjeevropskem prostoru, v različnih panogah na trgu dela, obenem mu zagotavlja teoretične in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov ter ga uvajajo v osnove raziskovanja. Pridobljeno znanje diplomant lahko poglablja na drugi stopnji študija.

Diplomant/ka polonistike si pridobi kompetence za neposredno zaposlitev na najširšem področju delovanja javnega sektorja ter v javnih in zasebnih podjetjih.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Fonetika in fonologija poljskega jezika 15 0 30 0 4 zimski
Lektorske vaje I – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 1 0 0 90 0 4 zimski
Lektorske vaje I – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 2 0 0 90 0 4 letni
Oblikoslovje poljskega jezika I 30 0 30 0 4 letni
Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov 0 30 0 0 3 letni
Poglavja iz starejše poljske književnosti 15 0 30 0 4 letni
Uvod v študij jezika 30 0 0 0 3 zimski
Uvod v študij književnosti 30 0 30 0 4 zimski
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Češki jezik in književnost
Fonetika in fonologija poljskega jezika 15 0 30 0 4 zimski
Lektorske vaje I – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 1 0 0 90 0 4 zimski
Lektorske vaje I – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 2 0 0 90 0 4 letni
Oblikoslovje poljskega jezika I 30 0 30 0 4 letni
Poglavja iz starejše poljske književnosti 15 0 30 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Zunanji izbirni predmeti 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Družbene razsežnosti slovenskega jezika 30 0 0 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 1 0 0 60 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 2 0 0 60 0 3 letni
Lektorat drugega slovanskega jezika - bolgarski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - makedonski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slvovanskega jezika - ruski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Motivi in teme v slovenski književnosti 30 0 0 0 3 zimski
Pregled ruske kulturne zgodovine 30 0 0 0 3 zimski
Pregled zgodovine (slovanskega) primerjalnega jezikoslovja 30 0 0 0 3 zimski
Stara cerkvena slovanščina – Glagolsko oblikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Kulturna zgodovina zahodnih Slovanov 30 0 0 0 3 zimski
Lektorske vaje II – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 3 0 0 60 0 3 zimski
Lektorske vaje II – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 4 0 0 60 0 3 letni
Oblikoslovje poljskega jezika II 30 0 30 0 4 zimski
Poljska književnost od modernizma do postmodernizma I 30 0 30 0 4 zimski
Poljska književnost od modernizma do postmodernizma II 15 0 30 0 3 letni
Skladnja in stilistika poljskega jezika 30 0 30 0 4 letni
Uvod v študij slavistike 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Češki jezik in književnost
Kulturna zgodovina zahodnih Slovanov 30 0 0 0 3 zimski
Lektorske vaje II – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 3 0 0 60 0 3 zimski
Lektorske vaje II – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 4 0 0 60 0 3 letni
Oblikoslovje poljskega jezika II 30 0 30 0 4 zimski
Poljska književnost od modernizma do postmodernizma I 30 0 30 0 4 zimski
Poljska književnost od modernizma do postmodernizma II 15 0 30 0 3 letni
Skladnja in stilistika poljskega jezika 30 0 30 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 9
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Lektorat drugega slovanskega jezika - češki jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat zahodnoslovanskega jezika - slovaški jezik 0 0 60 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Družbene razsežnosti slovenskega jezika 30 0 0 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 1 0 0 60 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 2 0 0 60 0 3 letni
Lektorat drugega slovanskega jezika - bolgarski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - makedonski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slvovanskega jezika - ruski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat zahodnoslovanskega jezika - slovaški jezik 0 0 60 0 3 zimski
Motivi in teme v slovenski književnosti 30 0 0 0 3 zimski
Pregled ruske kulturne zgodovine 30 0 0 0 3 zimski
Pregled zgodovine (slovanskega) primerjalnega jezikoslovja 30 0 0 0 3 zimski
Stara cerkvena slovanščina – Glagolsko oblikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
3. letnik P S V D KT Semester
Diplomsko delo 0 0 0 0 4 letni
Leksikologija 15 15 0 0 4 letni
Lektorske vaje III – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 5 0 0 60 0 3 zimski
Lektorske vaje III – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 6 0 0 60 0 3 letni
Poljska književnost od modernizma do postmodernizma I 30 0 30 0 4 zimski
Poljska književnost od modernizma do postmodernizma II 15 0 30 0 3 letni
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Češki jezik in književnost
Diplomsko delo 0 0 0 0 4 letni
Leksikologija 15 15 0 0 4 letni
Lektorske vaje III – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 5 0 0 60 0 3 zimski
Lektorske vaje III – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 6 0 0 60 0 3 letni
Poljska književnost od modernizma do postmodernizma I 30 0 30 0 4 zimski
Poljska književnost od modernizma do postmodernizma II 15 0 30 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Strokovni izbirni predmeti 4 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbirni diplomski seminar - iz jezikoslovja 0 30 0 0 3 zimski
Izbirni diplomski seminar - iz književnosti 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Južnoslovanske družbe in kulture 1 0 0 60 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 2 0 0 60 0 3 letni
Lektorat drugega slovanskega jezika - bolgarski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - makedonski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slvovanskega jezika - ruski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Motivi in teme v slovenski književnosti 30 0 0 0 3 zimski
Pregled ruske kulturne zgodovine 30 0 0 0 3 zimski
Pregled zgodovine (slovanskega) primerjalnega jezikoslovja 30 0 0 0 3 zimski
Stara cerkvena slovanščina – Glagolsko oblikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Izbirni diplomski seminar - iz jezikoslovja 0 30 0 0 3 zimski
Izbirni diplomski seminar - iz književnosti 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Družbene razsežnosti slovenskega jezika 30 0 0 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 1 0 0 60 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 2 0 0 60 0 3 letni
Lektorat drugega slovanskega jezika - bolgarski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - makedonski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slvovanskega jezika - ruski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Motivi in teme v slovenski književnosti 30 0 0 0 3 zimski
Pregled ruske kulturne zgodovine 30 0 0 0 3 zimski
Pregled zgodovine (slovanskega) primerjalnega jezikoslovja 30 0 0 0 3 zimski
Stara cerkvena slovanščina – Glagolsko oblikoslovje 30 0 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka