Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Vsebina

Med ponujenimi vsebinami študent oz. študentka izbere eno. V dogovoru z mentorjem izbere temo, ki jo samostojno predstavi v diplomskem delu.