Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Vsebina

Med ponujenimi vsebinami študent oz. študentka izbere eno. V dogovoru z mentorjem izbere temo, ki jo samostojno predstavi v diplomskem delu.