Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa, izr. prof. dr. Subiotto Namita, prof. dr. Požgaj Hadži Vesna

Med ponujenimi vsebinami študent oz. študentka izbere eno. V dogovoru z mentorjem izbere temo, ki jo samostojno predstavi v diplomskem delu.

Literatura bo navedena posebej ob vsakem tematskem sklopu.