Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Primerjalno slovansko jezikoslovje

Vsebine

Cilj drugostopenjskega dvopredmetnega študijskega programa Primerjalno slovansko jezikoslovje je ponuditi širok in raznolik študijski program, ki študentom in študentkam omogoča, da slovanski svet in slovenstvo znotraj njega razumejo kot pomemben del evropskega kulturnega prostora ter ga znajo umestiti v evropsko kulturno stvarnost tako z zgodovinske kot tudi s sodobne perspektive. Magistranti in magistrantke na teoretični ravni usvojijo specifične kompetence s področja zgodovinskega in tipološkega primerjalnega jezikoslovja slovanskih jezikov ter slovanske filologije in kulturologije nasploh. Na uporabni ravni so zmožni znanstvenega jezikoslovnega, filološkega ukvarjanja z več slovanskimi jeziki v različnih časovnih obdobjih ter praktične uporabe in aktivne komunikacije v treh sodobnih slovanskih jezikih.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni študijski program druge stopnje Primerjalno slovansko jezikoslovje
Cerkvena slovanščina - južnoslovanske redakcije 15 15 0 0 3 letni
Leksikologija slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 6 celoletni
Uvod v slovansko imenoslovje 15 15 0 0 3 zimski
Modul 1: Primerjalna slovnica slovanskih jezikov
Cerkvena slovanščina - južnoslovanske redakcije 15 15 0 0 3 letni
Magistrsko delo 0 0 0 0 6 celoletni
Primerjalna skladnja slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 letni
Uvod v slovansko imenoslovje 15 15 0 0 3 zimski
Modul 2: Stara cerkvena slovanščina
Cerkvena slovanščina - južnoslovanske redakcije 15 15 0 0 3 letni
Leksikologija slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 6 celoletni
Uvod v slovansko imenoslovje 15 15 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni študijski program druge stopnje Primerjalno slovansko jezikoslovje
Cerkvena slovanščina - južnoslovanske redakcije 15 15 0 0 3 letni
Leksikologija slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 celoletni
Primerjalna skladnja slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 letni
Modul 1: Primerjalna slovnica slovanskih jezikov
Leksikologija slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 celoletni
Primerjalna skladnja slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 letni
Notranji izbirni predmeti 12
Modul 2: Stara cerkvena slovanščina
Cerkvena slovanščina - južnoslovanske redakcije 15 15 0 0 3 letni
Leksikologija slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 celoletni
Primerjalna skladnja slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Kulturna zgodovina zahodnih Slovanov 30 0 0 0 3
Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Češki jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Češki jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Češki jezik 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Hrvaški in srbski jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Hrvaški in srbski jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Hrvaški in srbski jezik 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Makedonski jezik 1-2 30 0 30 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Makedonski jezik 3-4 30 0 30 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 5-6 0 0 60 0 3 celoletni

Sodelavke in sodelavci oddelka