Oblikoslovje poljskega jezika II

Oblikoslovje poljskega jezika II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Nowak Marta, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Vsebina

Glagol – nadaljevanje (deležniki in deležja). Besedotvorje. Vrste derivacije in derivatov. Vrste obrazil. Besedotvorna zgradba besed.