Južnoslovanske družbe in kulture 1

Južnoslovanske družbe in kulture 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana

Hrvaška družba in kultura: najpomembnejša zgodovinska obdobja; geografski pregled; nacionalna in regionalna identiteta (tri narečna področja); Hrvaška kot večetnična družba; politični sistem; šolski sistem; religija; prazniki; bivalna kultura; kultura prehranjevanja; običaji; umetnost.
Srbska družba in kultura: najpomembnejša zgodovinska obdobja; geografski pregled; nacionalna in regionalna identiteta; Srbija kot večetnična družba; politični sistem; šolski sitem; religija; prazniki; bivalna kultura; kultura prehranjevanja; običaji; umetnost.
Črnogorska družba in kultura: najpomembnejša zgodovinska obdobja; geografski pregled; nacionalna in regionalna identiteta; Črna gora kot večetnična družba; politični sistem; šolski sitem; religija; prazniki; bivalna kultura; kultura prehranjevanja; običaji; umetnost.

Gradivo, ki ga učitelj posreduje pri urah.

Hrvaška družba in kultura
https://croatia.euUdier, Sanda Lucija, ur., 2014: Hrvatska na prvi pogled – udžbenik hrvatske kulture, Zagreb: FF Press.
Udier, Sanda Lucija, ur., 2019: Hrvatska na drugi pogled – udžbenik hrvatske kulture, Zagreb: Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik; Srednja Europa; FF Press.

Srbska družba in kultura
Stefanović, Mirjana D., 2008: Kratki uvod u istoriju srpske kulture: između stvarnosti i tradicije. Priručnik za studente. Beograd: Službeni glasnik.
Kulturno blago Srbije. https://www.srbija.travel/files/Kulturno%20blago%20Srbije.pdf
Črnogorska družba in kultura
Prekić, Adnan, 2020: Kulturno nasljeđe Crne Gore: od najstarijih vremena do 20. Vijeka. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
http://www.me/