Lektorat drugega slovanskega jezika - slovaški jezik

Lektorat drugega slovanskega jezika - slovaški jezik

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Pivk Darija

Vsebina

Obdelava osnovnih konverzacijskih tem:
Osnovno naslavljanje, pozdravi in kontaktne situacije; Države in prebivalci; Družina in osebni podatki; Prosti čas; Kje in kako živimo; Slovaška mesta in kraji, Jedi in pijače, Slovaške tradicije
Slovnica: Osnove slovaškega jezika, razlike med slovaškim in slovenskim glasovnim sestavom. Osnovna načela slovaškega pravopisa. Sklanjanje samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v ednini in množini, spreganje glagolov v sedanjem in preteklem času, stopnjevanje pridevnikov, predlogi in vezava s posameznimi skloni.