Seminar iz cirilske grafije

Seminar iz cirilske grafije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Slovanska črkopisa: glagolica in cirilica. Razvoj obeh pisav, predvsem pa cirilice do današnjega časa. Osnovne pravopisne zakonitosti starocerkvenoslovanske cirilice. Pridobivanje veščine branja in pisanja cirilice. Praktična seznanitev s starocerkvenoslovanskimi spomeniki. Grafična in pravopisna analiza izbranih odlomkov iz starocerkvenoslovanskih besedil.

Temeljna literatura:
Babič, V.: Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana 2003. 33–48.
Damjanović, S.: Staroslavenski jezik. Zagreb 2003. 26–41.
Hamm, J.: Staroslavenska gramatika. Zagreb 1974. 6–25 in 67–70.
Kurz, J.: Učebnice jazyka staroslověnského. Praha 1969.22–34.
Čitanke:
Hamm, J.: Staroslovenska čitanka. Zagreb 1960. 160 str.
Priporočljiva literatura:
Đorđić, P.: Staroslavenski jezik. Matica srpska 1975. 7–37.
Grivec, F.: Žitja Konstantina in Metodija. Cvetje iz domačih in tujih logov 8. Celje, 1936.
?????????, ?. ?.: ??????????????? ????. ?????? 1974. 53–86.
Nikolić, S.: Staroslavenski jezik. I: Pravopis, glasovi, oblici. Beograd 1978. 18–41.
???????, ?. ?.: ?????????????? ????. ?????? 2004. 40–69.
Čitanke:
Nikolić, S.: Staroslovenski jezik II. Primeri sa rečnikom. Beograd 1971. 115 str.
Weingart, M. / Kurz, J.: Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského. Praha 1949. 237 str.
Teksti: Izbrana besedila iz starocerkvenoslovanskih spomenikov.