Oddelek za slavistiko

Sociologija

Sociologija

  

Vrsta predstavitve: predavanje z delavnico

Kontaktna oseba: Jozef Pallay (jozef.pallay@ff.uni-lj.si)

Dolžina: 90 minut

Maksimalno število udeležencev: 100

Predznanje oz. priporočen letnik srednje šole: primerno za vse letnike, brez predznanja

Možnost na daljavo: ne

Predavanje o dvo- in večjezičnosti v vsakdanjem življenju ter njenih socioloških, psiholingvističnih in pedagoških vidikih na živ in razumljiv način predstavi aktualno temo »sobivanja« dveh in več jezikov ter posebnosti dvojezičnosti v komunikaciji.

V drugem delu so na delavnici predstavljeni rezultati testiranja pasivne leksikalne kompetence v nemščini, ki je bilo na podlagi znanega ameriškega testa izvedeno pri slovenskih dijakih v dvojezični višji srednji šoli v Avstriji. Dijaki in dijakinje v sodelovanju z učitelji in učiteljicami preizkusijo podoben test za slovenski jezik.