Oddelek za slavistiko

Umetnostna zgodovina

Umetnostna zgodovina

  

Vrsta predstavitve: jezikovno-literarna delavnica 

Kontaktna oseba: Špela Sevšek Šramel (spela.sramel@ff.uni-lj.si)

Dolžina: 45 minut

Maksimalno število udeležencev: 30

Predznanje oz. priporočen letnik SŠ: primerno za vse letnike, brez predznanja

Možnost na daljavo: da

Avantgardno gibanje v Bratislavi in Ljubljani med obema vojnama med likovnimi umetniki in pesniki. Manifest DA in NE v umetnosti nam prikaže bistvo nove poetike, branje poezije Srečka Kosovela in slovaškega nadrealista Štefana Žárija. Vzporedno slovensko-slovaška frazeologija: primeri frazemov in inovativnih podob frazemov v poeziji na temo živali. Kreativno pisanje poezije z odprto strukturo. 

  

Vrsta predstavitve: predavanje

Kontaktna oseba: Špela Sevšek Šramel (spela.sramel@ff.uni-lj.si)

Dolžina: 45 minut

Maksimalno število udeležencev: 60

Predznanje oz. priporočen letnik SŠ: primerno za vse letnike, brez predznanja

Možnost na daljavo: da

Kdo so bili Prešernovi sodobniki? Kako sta slovaški pesnik J. Kollár in češki pesnik Mácha potovala po naših krajih? Kaj je slovanska vzajemnost, je lahko ta ideja aktualna danes? Katera mitološka vodna bitja najdemo v češki in slovaški baladi? Predavanje približa čas prve polovice 19. stoletja v srednjeevropskem kontekstu. Dijaki sodelujejo pri branju poezije, zaključna diskusija je usmerjena v sopostavitev slovenske romantične poezije na evropski literarni zemljevid.

  

Vrsta predstavitve: predavanje ali delavnica

Kontaktna oseba: Lidija Rezoničnik (Lidija.Rezonicnik@ff.uni-lj.si)

Dolžina: 45 min (oz. po dogovoru)

Maksimalno število udeležencev: šolski razred

Predznanje oz. priporočen letnik SŠ: 3. ali 4. letnik, brez predznanja

Možnost na daljavo: da

Predavanje oz. delavnica obravnava poljsko pesnico, Nobelovo nagrajenko Wisławo Szymborsko in njeno poezijo, ki je v učnem načrtu za slovenščino vključena v sklop svetovne književnosti v drugi polovici 20. stoletja. Za pesničino poezijo je značilna navidezna preprostost, čudenje in nenehno iskanje odgovorov. Poleg tega se avtorica v pesmih pogosto medbesedilno navezuje na druga umetniška dela, zato bo na medpredmetno zasnovanem predavanju oz. delavnici (slovenščina, umetnostna zgodovina) obravnavana tematika medbesedilnih navezav na znana umetniška dela, npr. renesančnega slikarja Pietra Bruegla st. (1525–1569), baročnih slikarjev Petra Paula Rubensa (1577–1640) in Johannesa Vermeera (1632–1675) ali japonskega slikarja prve polovice 19. stoletja Utagawe Hiroshigeja (1797–1858).

Delavnica - Plečnik

Vrsta predstavitve: delavnica
Kontaktna oseba: Spela Sevšek Šramel (Spela.SevsekSramel @ff.uni-lj.si)
Dolžina: 45–90 minut (oz. po dogovoru)
Maksimalno število udeležencev: 30
Predznanje oz. priporočen letnik srednje šole: primerno za vse letnike, brez predznanja
Možnost na daljavo: ne

V delavnici dijakom prikažemo zgodovinsko obdobje v srednji Evropi po prvi svetovni vojni, v katerem so med drugim nastale samostojne večnacionalne države kot Češkoslovaška in Jugoslavija. Skozi pisma Alice G. Masarykove, intelektualke  in hčerke prvega predsednika  Češkoslovaške, naslovljena slovenskemu arhitektu Jožetu Plečniku, se podamo na pot v Prago in Ljubljano na začetku 20. stoletja. Zanimali nas bodo tudi medsebojni kulturni in intimni stiki, posebej pa jezikovno vprašanje in arhitekturna terminologija.