Oddelek za slavistiko

Zgodovina

Zgodovina

  

Vrsta predstavitve: predavanje

Kontaktna oseba: Špela Sevšek Šramel (spela.sramel@ff.uni-lj.si)

Dolžina: 45 minut

Maksimalno število udeležencev: 60

Predznanje oz. priporočen letnik SŠ: primerno za vse letnike, brez predznanja

Možnost na daljavo: da

Kdo so bili Prešernovi sodobniki? Kako sta slovaški pesnik J. Kollár in češki pesnik Mácha potovala po naših krajih? Kaj je slovanska vzajemnost, je lahko ta ideja aktualna danes? Katera mitološka vodna bitja najdemo v češki in slovaški baladi? Predavanje približa čas prve polovice 19. stoletja v srednjeevropskem kontekstu. Dijaki sodelujejo pri branju poezije, zaključna diskusija je usmerjena v sopostavitev slovenske romantične poezije na evropski literarni zemljevid.

  

Vrsta predstavitve: delavnica

Kontaktna oseba: Jana Šnytová (jana.snytova@ff.uni-lj.si)

Dolžina: 45 minut (oz. po dogovoru)

Maksimalno število udeležencev: 30

Predznanje oz. priporočen letnik SŠ: 3. ali 4. letnik, brez predznanja

Možnost na daljavo: da

Delavnica na primeru češke enodejanke Avdienca Václava Havla, češkega dramatika in predsednika, predstavi razmere v srednji Evropi v drugi polovici 20. stoletja za železno zaveso. Na podlagi različnih oblik dela z besedilom v slovenskem prevodu dijaki ugotavljajo značilnosti absurdne dramatike in se seznanijo s tedanjimi kulturno-zgodovinskimi razmerami na Češkem. Možna je priprava uprizoritve enodejanke ali njenega odlomka.