Oddelek za umetnostno zgodovino

Študij v tujini

Možnost opravljanja dela študija na tujih univerzah in fakultetah.

Če si želite razširiti obzorja, spoznati, kako poteka študij na drugih univerzah, pridobiti nova znanja in izkušnje v mednarodnem okolju, lahko del svojega študija opravite na tujih univerzah oz. fakultetah.

Tuje univerze, kjer je v okviru mednarodne izmenjave možno študirati umetnostno zgodovino:

  • Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Bosna in Hercegovina
  • Sveučilište u Rijeci, Hrvaška
  • Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Hrvaška
  • Eberhard Karls Universität Tübingen, Nemčija
  • Universität Osnabrück, Nemčija
  • Univerza sv. Cirila in Metoda v Skopju, Faculty of Philology, Severna Makedonija
  • Javna univerza v Beogradu, Srbija
  • Cleveland State University, College of Liberal Arts and Social Sciences, ZDA

 

Kontakt

Oddelčna koordinatorica za mednarodno izmenjavo je doc. dr. Nataša Kavčič.

Staff