Sociologija

Oddelek za sociologijo

Raziskovanje na oddelku za sociologijo

Domači projekti

Tekoči raziskovalni projekti

P6-0194 Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije dr. M. Antić Gaber 01.01.19-31.12.24 122445
/6240
-
P6-0400 Družbena pogodba v 21. stoletju dr. K. Vidmar Horvat 01.01.20-31.12.25 122461
/6258
UL FDV, UP ZRS

Zaključeni raziskovalni projekti

P6-0194-18 Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije dr. R. Kuhar 01.01.15-31.12.18 122445
/6240b
-
P6-0400 Družbena pogodba v 21. stoletju: historično-sociološki, filozofsko-etični in izobraževalno-pedagoški vidiki dr. K. Vidmar Horvat 01.01.15-31.12.19 122461
/6258a
-

Tekoči raziskovalni projekti

J5-1794 Prelom v tradiciji: Hannah Arendt in spremembe politične pojmovnosti dr. V. Jalušič (Gorazd Kovačič) 01.07.19-30.06.22 122445
/6520
Mirovni inštitut(N), ZRC SAZU
J5-2556 Poklicna tveganja v seksualnem delu na presečiščih političnega okvirja in družbene stigme (ORIS) R. Kuhar 01.09.20-31.08.23 122445
/6535
Mirovni inštitut(N)
J5-9342 Teorija kazni in demokratična kultura v Sloveniji dr. Rok Svetlič (Ksenija Vidmar Horvat) 01.07.18-30.06.21 122461
/6513
Nova Univerza FDS (N)
J6-9353 Prepletanje med marksizmom in krščanstvom v Slovenij, 1931-1991 dr. J. Ramšak (Anja Zalta) 01.07.18-30.06.21 122445
/6510
ZRS KP (N)
J6-9381 Državljanstvo in diskriminacija: intersekcijski pristop k raziskovanju družbene izključenosti R. Kuhar 01.07.18-30.06.21 122445
/6503
Mirovni institut
J6–9393 Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize dr. N. Furlan Štante (Anja Zalta) 01.07.18-30.06.21 122445
/6509
ZRS KP (N), UL TEOF

Zaključeni raziskovalni projekti

J6–5560 Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza dr. K. Vidmar Horvat 01.08.13-31.07.16 122445
/6537
-

Zaključeni raziskovalni projekti

V5-1705 Enakost spolov na področju izobraževanja dr. M. Antić Gaber 01.04.18-31.03.20 122445
/6594

Mednarodni projekti

Tekoči raziskovalni projekti

GA No. 824536 GEARING ROLES - Gender Equality Actions in Research Institutions to traNsform Gender ROLES dr. M. Antić Gaber 01.01.19-31.12.22 122600
/6804

Zaključeni raziskovalni projekti

2611-16-040056 DARE: Dare to Care about Equality dr. R. Kuhar 01.01.16-31.12.17

122620
/6369

No. 764731 CIH - Call It Hate: Raising Awareness of Anti-LGBT Hate Crime dr. R. Kuhar 01.01.18-31.12.19 122600
/6831

Zaključeni raziskovalni projekti

16_PA07-C1 START BioEthics Standards in Translational research: an integrated approach of the development of the Knowledge Society in Danube dr. K. Vidmar Horvat 01.04.15-30.04.16 122630
/6363
4300-417/2014 OPENN - Osvojiti politično enakost z novimi imeni dr. M. Antić Gaber 03.02.15-30.04.16 122630
/6361
COST akcija: IS1206 Femicide Across Europe dr. M. Antić Gaber 11.05.16-13.05.16 122630
/6370s

Staff